Landmand sælger jord – for at kunne udvide

Ved at sælge 15 hektar jord er det lykkes kvægbrug at få finansieret en staldudvidelse.

Hos Nørupgaard, Jordrup ved Kolding, er Asger Christensen og hans søn i gang med at bygge en ny lade, som skal føre til, at de kan udvide besætningen fra cirka 530 til 570 malkekøer.

Det er første gang i 10 år – siden finanskrisens start – at de rejser nye spær.

”Vi har også været voldsomt udfordret. Det er vi stadig,” siger Asger Christensen.

Et smart greb har givet landmanden mulighed for at udvikle bedriften, trods den hårde krise, som mælkebruget har været i.

”Der kom en mulighed for at sælge 15 hektar jord til en nabo. Det var jord, der lå i periferien af vores landbrug. Så fik vi en aftale med vores finansielle samarbejdspartner om at få aktiveret det beløb, vi fik ind på jorden, hjemme på ejendommen,” beretter Asger Christensen.

Forpagtning for dyr

Dermed reducerer de arealet til 385 hektar. I deres område er priserne for jord og forpagtning på et niveau, hvor det for Nørupgaard giver bedre mening at lave gylleaftaler.

”Det er bedre at købe majs og få gylle afsat end at gå ud og forpagte jord til mere end 3500 kr. Det kan godt være, der i andre områder er en anden forretningsmodel, der passer bedre,” siger Asger Christensen.

Hovedstalden byggede de for 10 år siden. I de gamle anlæg fra 1977-2000 går opdræt. Den nye lade skal rumme råvare, sojaskrå, rapskager, korn og lignende. Til gengæld ombygges en gammel lade, som ligger i forlængelse af malkestalden, til 42 malkekøer.

Ud af renteswap

Nørupgaard  havde ved udgangen af 2016 en 10-årig renteswap, som udløb.

”Det er i hvert fald noget, der kan mærkes.”

”Det var et oplæg fra finansieringsinstutterne, dengang vi byggede for 10 år siden. De syntes, det var en god ide at lave en renteswap. Men det er jo bare utroligt, at vi ikke er blevet klogere. For 30 år siden indgik min svigerfar en aftal om ikke-kompatible obligationer. Dem kunne du ikke komme ud af. Så var man bundet i en årrække. Verden kan køre forbi dig 10 gange, og du kan ikke gøre en bjælde. Handlefriheden er ”et must” fremadrettet. Så er det uanset, om det er etårige obligationer eller 30-årige obligationer. Der kan du flytte det. Det kan du jo ikke med en renteswap eller valutaswap,” påpeger Asger Christensen.

Fremtid for kvægbruget

Asger Christensen kalder sig rimelig fortrøstningsfuld med hensyn til dansk kvægbrugs fremtid.

”Jeg har jo altid troet på, at over en årrække ville en gennemsnitslandmand kunne overleve, også som mælkeproducent. Men der er ingen tvivl om, at vi har været nede i et hul, der så meget sort ud. Men på den lange bane skal tingene rettes til. Det er jo naturlov. Så retter priserne sig.”

”Men hvis ikke du kan producere mælken til samme pris i Danmark som andre steder, så flytter den andre steder hen. De seneste år har vi haft rigtig stor succes med at reducere nulpunktet, og det bliver vi aldrig færdige med.”

Asger Christensen er udover sit hverv som landmand valgt til byrådet i Kolding Kommune for Venstre og genopstiller ved efterårets kommunalvalg. Han har også været kandidat til EU-Parlamentet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle