Sponsoreret af Sektionen for Større Jordbrug

Landmand: Sparer op til 20% på pesticiderne med samme effekt

En moderne marksprøjte med luftassistance reducerer markant forbruget af pesticider. Hans Boesen fra Veflinge sparer således 20 procent på svampemidlerne i forhold til tidligere, hvor han anvendte en almindelig konventionel marksprøjte.

Køb af nye og effektive marksprøjter er en langt hurtigere og mere effektiv vej til at nedsætte forbruget af pesticider end en pesticidafgift.

”Afgiften på pesticider har en meget lille effekt på forbruget. Det viser en lang række videnskabelige artikler, og det er også det konkrete resultat, når vi ser på forbruget af pesticider i Danmark”, siger Frederik Lüttichau, formand for Større Jordbrug.

”Mens en luftassisteret marksprøjte kan sænke forbruget af pesticider med omkring 15-20 procent og i nogle tilfælde helt op til 30 procent, så viser beregninger vi har foretaget, at effekten af pesticidafgiften kun er en reduktion af forbruget med mellem seks og otte procent”.

”Derfor vil vi i Større Jordbrug presse hårdt på for at få afgiften fjernet nu, hvor de politiske partier, der står bag afgiften, skal evaluere den i løbet af foråret”, siger Frederik Lüttichau.

"Jeg har beregnet, at jeg sparer 20 procent af forbruget af især svampemidler.(...) Og det er vel at mærke med helt samme effekt af svampemidlerne som tidligere”, siger Hans Boesen.

I stedet for at betale tusindvis af kr. i pesticidafgift mener han, at pengene vil gøre meget mere gavn, hvis de bliver investeret i nye og moderne marksprøjter.

At en moderne marksprøjte sænker forbruget markant, det kan Hans Boesen, Padesø ved Veflinge på Nordfyn, tale med om. Han har nu i 10 år kørt med en marksprøjte med luftassistance, Hardi Twin Force 5.500 liter, der sænker forbruget af svampemidler med 20 procent i forhold til tidligere, hvor han anvendte en almindelig konventionel marksprøjte.

Moderne marksprøjter med luftassistance sparer på pesticiderne

”Jeg har beregnet, at jeg sparer 20 procent af forbruget af især svampemidler, og noget mindre på insekt- og ukrudtsmidler. Og det er vel at mærke med helt samme effekt af svampemidlerne som tidligere”, siger Hans Boesen.

Han nævner, at det for ham nærmest var en revolution at komme til at køre med luftassistance. Anvendelse af luftassistance betyder, at blæsere sørger for at blæse sprøjtevæsken ned i afgrøden, så sprøjtemidlet trænger ned i afgrøden og også afsætter kemikalier på undersiden af bladene. Der vælges dyser, så dråbestørrelsen er lille og dermed nemmere afsætter sig på afgrøden. Hvis man ikke bruger luftassistance må man bruge dyser, der giver større dråber for at kunne trænge ned i afgrøden, og dermed udnyttes kemikalierne dårligere.

Boesen nævner, at der er mindre afdrift ved luftassistance, fordi pesticidet blæses ned i afgrøden, og dermed undgås de tåger, som der ellers nogle gange kan ses, når der sprøjtes.

”På Hardisprøjten er der GPS, så sprøjten automatisk for hver meter kan lukke sektioner af ved kørsel i kiler, og når der vendes på foragrene. På den måde kan overlap undgås. Det er også med til at nedsætte forbruget af planteværnsmidlerne”, siger Hans Boesen.

 

Med luftassistance er kapaciteten større, fordi man kan sprøjte også når det blæser lidt. Ved en konventionel sprøjte kunne Boesen sprøjte ca. 10 ha i timen, nu kan han nå 12-14 ha bl.a. på grund af, at der kan køres med en større hastighed.

Vandforbruget er blevet mindre. Normalt ved en konventionel sprøjte er det 150-200 l pr. ha, fordi der sprøjtes med store dråber. Med luftassistance med små dråber bruger han 100-125 l pr. ha. Det betyder endvidere, at der ikke skal ’tankes’ vand så ofte. Det sparer tid og brændstof, når der ikke er så meget kørsel frem og tilbage, ofte på landevejen.

Endelig har sprøjten sensorer med bomstabilisering. Det er meget nyttigt især på kuperede marker, så der hele tiden er samme højde fra bom til afgrøden, fx 30 cm. På den måde undgås, at bommen vipper langt over afgrøden eller ned i afgrøden med risiko for, at sprøjtevæsken lander steder, den ikke skal.

”Jeg er meget glad for at bruge en moderne sprøjte med luftassistance. Den udfører et tilfredsstillende stykke arbejde og samtidig sparer jeg på forbruget af pesticider. Det er godt for miljøet og for min pengepung, fordi jeg kan opretholde den fulde effekt af sprøjtemidlerne”, siger Hans Boesen.

Skævvrider konkurrencen

Ifølge Lars-Bo Jacobsen, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, betaler en dansk landmand med blot 400 hektar cirka 100.000 kr. i pesticidafgift i gennemsnit om året. Det beløb kan fint være med til at dække udgifterne til en af de mest moderne luftassisterede marksprøjter.

Udover den ringe virkning, pesticidafgiften har, så stiller den også danske landmænd dårligere i konkurrencen med landmænd fra andre lande.

”I Danmark betaler vi i gennemsnit 244 kr. i pesticidafgift pr. hektar. Det er et betydeligt beløb, og det skævvrider vores konkurrenceevne i forhold til landmænd i de andre lande vi konkurrerer med, og som ikke har den afgift”, siger Frederik Lüttichau.

I 2017 betalte danske landmænd i alt 530 mio. kr. i pesticidafgift.

Emneord

Sektionen for Større Jordbrug , sponsoreret

Forsiden lige nu