Landmand straffes for vanrøgt af ætsede grise

En landmand og en dyrlæge har begge fået en betinget dom for vanrøgt af hundredvis af grise.

Mens en 30-årig svinepasser og driftsleder kan ånde lettet op med en frifindelse, har en landmand og en dyrlæge i Nordjylland fået en plet på deres straffeattest.

De to mænd på henholdsvis 61 og 67 år har begge fået betingede domme for deres rolle i vanrøgt af flere hundrede grise. Det har Retten i Hjørring afgjort fredag.

Sagen om grise med arvæv, åbne sår, hudbetændelse og ætsninger går tilbage til 2016.

Skaderne på grisene fra en besætning i Brønderslev i Nordjylland blev opdaget, dels da svinene blev kørt til slagtning, dels i forbindelse med et tilsynsbesøg på gården. 

Ifølge tiltalen blev i alt 1100 grise behandlet groft uforsvarligt, efter at staldene på besætningen i Brønderslev i august 2016 var blevet rengjort med et ætsende stof hydratkalk, der bruges til desinfektion. 

På besætningen i Brønderslev har man dog ikke fået sikret godt nok, at stoffet var skyllet væk. Så da 1000 smågrise blev indsat til opfedning i staldene, fik en del af dem det ætsende middel på sig. Antallet af grise med skader i huden var mindst 270.

Den nu 61-årige besætningsejer er dømt for at have behandlet grisene groft uforsvarligt. Han er blevet idømt en betinget dom på 60 dages fængsel og 80 timers samfundstjeneste.

Desuden har han fået en betinget frakendelse af retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele taget have med produktionsdyr at gøre i tre år.

Dyrlægen, der var fast tilknyttet besætningen, er blevet idømt 40 dages betinget fængsel. Han var tiltalt for ikke at have udvist omhu og samvittighedsfuldhed i sit arbejde.

Blandt andet fordi han i efteråret 2016 ikke løbende evaluerede forholdene i svinebesætningen i Brønderslev og ikke gav tilstrækkelig behandling til dyr med skader fra ætsning.

Desuden var han tiltalt for medvirken til grovere uforsvarlig behandling af grisene - til dels med karakter af mishandling.

/ritzau/

Obs: Artiklens rubrik og underrubrik er ændret 9. december kl. 9.34, da det ikke fremgik klart, at der var tale om en betinget dom.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle