Landmand til politikere: Efterafgrødekrav bliver dyrt - vi har brug for virkemidler

Landmand fik onsdag mulighed for at forklare, hvorfor det er bydende nødvendigt for landbruget at få flere virkemidler til at reducere kvælstof. For ham selv bliver det en dyr affære.

Svineproducent Poul Østergaard Christensen fik onsdag mulighed for at præsentere en af landbrugets største udfordringer direkte for magthaverne på Christiansborg.

Det skete, da han og formand i Landbrug & Fødevarer Martin Merrild havde foretræde for Folketingets miljø- og fødevareudvalg om det fremrykkede efterafgrødekrav, der har sat landbruget under hårdt pres.

"Det gik godt, og jeg synes, at de lyttede interesseret og stillede nogle gode spørgsmål. Jeg er sikker på, at de lærte noget om den her problemstilling, som de ikke vidste i forvejen", siger svineproducenten fra Gylling i Østjylland og tilføjer:

"Det store problem er, at vi mangler virkemidler til at reducere kvælstofudledningen, og jeg kunne høre, at nogle ikke vidste, at der er flere ting klar, som bare ikke er blevet godkendt endnu".

har testet præcisionslandbrug

En af de ting er præcisionslandbrug, som Poul Østergaard Christensen selv har testet i et pilotprojekt de sidste to år på sin bedrift med 425 hektar og 1.100 søer.

"Det fungerer godt og er lige til at gå til. Det kunne være et virkemiddel, som nogle vil investere i, men så skal de også kompenseres for det. Dem, der ikke vil bruge det, kan bruge et andet virkemiddel, hvis der altså er en palette af muligheder", siger han.

bliver bekostelig affære

Selv har landmanden regnet på, hvad det vil koste på egen bedrift, som med de nye krav kommer op på 30 pct. efterafgrøder.

Efterafgrøderne kommer nemlig til at skubbe vinterhvede ud af sædskiftet, og det kommer til at koste mellem 150.000-200.000 kr., som skal dækkes af en kompensation på 500 kr. pr. ha. på de 60 ekstra hektar afgrøder. Altså en samlet ekstra kompensation på 30.000 kr.

"Det bliver en bekostelig affære for os, der har husdyr og god jord med hvede, mens det måske ikke bliver helt så slemt for andre. Nogle steder kommer kravet til gengæld helt op på 50 pct. efterafgrøder", siger Poul Østergaard Christensen.

klædte politikere på

Torsdag er fødevareminister Mogens Jensen (S) kaldt i samråd for at forklare regeringens fremrykkede efterafgrødekrav.

"Jeg håber, at de ting, vi fortalte i dag, kan klæde politikerne på, så de kan stille de rigtige spørgsmål til ministeren, for det er efter min mening helt galt", siger Poul Østergaard Christensen.

Faktaboks

Her er de ting, L&F gerne vil have godkendt som virkemidler:

  • Præcisionsjordbrug
  • Tidlig såning (omregningsfaktor skal sættes fagligt korrekt til 1:2)
  • Afbrudte dræn
  • Nitrifikationshæmmere
  • Brak (omregningsfaktor skal sættes fagligt korrekt til 2:1)

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle