Landmand traf uheldigt valg: lukkede elmotorvej til Sverige

Fugleskræmsel skabte livsfarlig forbindelse til elnettet. Energinet opfordrer landmænd og andre lodsejere til at overholde afstandskrav

En episode med et fugleskræmsel fra Nordøstsjælland gav store udfordringer for elnettet og kunne have kostet liv. Det skriver Energinet via Ritzau.

Hermed opfordrer de landmænd, fritidslandmænd, gartnere mv. til at overholde afstandskrav og til at være ekstra forsigtige med arbejde nær højspændingsledninger.

En rovfuglesilhuet blafrende for enden af en lang stang er god, hvis man vil holde fugle væk fra sine planter og afgrøder, men den er livsfarlig og giver alvorlige problemer, hvis den kommer i kontakt med højspændingsnettet.

Det er, hvad der skete på en mark i Nordøstsjælland. En lang stang med en snor og rovfugledrage i enden var placeret alt for tæt ved 400 kV-nettet. 400.000 volt er det højeste spændingsniveau i Danmark, og da dragen fløj op og satte sig fast på en af de ledende fasetråde (luftledninger), samtidig med at stangen var boret ned i jorden, opstod der stor fare.

Til alt held blev den farlige forbindelse opdaget af en forbipasserende med forstand på elnettet. Han konstaterede dels, at marken lige var vandet og turde ikke nærme sig området, dels kontaktede han Energinet, som straks fik ledningen koblet ud.

Udkoblingen svarer til, at man lukker en motorvej og stopper al biltrafik. Det gav ikke bare udfordringer for det danske elnet og den danske forsyningssikkerhed, 400 kV-forbindelsen på Nordsjælland er også en af elmotorvejene til og fra Sverige, og også her gav hændelsen udfordringer i forhold til at holde balancen i nettet.
 
Ingen kom til skade under hændelsen, der skete 27. april, men det kunne have været gået meget galt, forklarer Henning Pedersen, linjeassistent i Energinet, der er det statslige selskab, der har ansvaret for eltransmissionsnettet og for forsyningssikkerheden i Danmark.

"Selv om stangen var en fiberstang, så kan man sagtens risikere, at den kan lede strømmen og skabe et overslag eller en kraftig lysbue, fordi strømmen løber ned til jorden, og det er livsfarligt. Havde det regner lidt, eller var stangen beskidt af mudder, skal der ikke meget fantasi til at forestille sig, hvor galt det kunne gå, hvis et barn – eller for den sags skyld en voksen – gik hen for at rive dragen fri. De risikerer at blive dræbt på stedet, siger han.
Ud over umiddelbar livsfare så viser en opgørelse, at lukningen af elmotorvejen også medførte udgifter på over 630.000 kroner, fordi den strøm, der på det tidspunkt flød fra Sverige mod Danmark, skulle reduceres og i stedet erstattes af reserver, som Energinet måtte købe andre steder."

"Et er den økonomiske udgift for samfundet, men det allervigtigste er selvfølgelig, at det kunne have gået grueligt galt," siger Henning Pedersen.

Selv om det er yderst sjældent, at Energinet oplever episoder med maskiner eller genstande, der rammer højspændingsledningerne, så er der grund til at advare - bl.a. fordi de drager, der er designet til at skræmme fugle væk, efterhånden ses mange steder. Derfor ønsker Energinet at advare og sende et vigtigt signal til bl.a. landmænd, gartnere og andre lodsejere: Overhold regler og krav om sikkerhedsafstande og følg derudover de gode råd, der er, når der skal arbejdes under højspændingsledninger.
 

 

 

Mælkeproducent går imod 3F: Vil levere til udlandet 12. december · 16:34

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Faktaboks

Brancheforeningen Dansk Energi har lavet pjecen "Pas på ledningerne og livet", der beskriver regler om afstandskrav til elledninger.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu