Landmand vinder sag mod elselskab

Trefor Elnet krævede træer fældet med henvisning til forsyningssikkerheden. Dermed forbrød selskabets sig mod ejendomsrettens ukrænkelighed.

Den sønderjyske landmand og ingeniør Kaj Lauesgaard-Nissen driver sammen med sin kone Jytte-Irene et landbrug på 21,6 ha nord for Christiansfeld.

Trods den beskedne størrelse kan den stadfæstelse af grundlovens bestemmelser om ejendomsrettens ukrænkelighed, som er resultatet af en landsretskendelse i en tvist mellem landmanden og Trekantområdets forsyningsselskab Trefor (i dag Ewii, red.), få enorm betydning for hele dansk landbrug.

For det aldrende landmandspar var det en glædelig afgørelse, der blev fejret med et hejst Dannebrog og Othellolagkage til kaffen.

"Før sagen tog sin begyndelse for knap fem år siden, var vi ikke klar over den konkrete ordlyd af vores servitut. Der har aldrig hersket tvivl om forpligtelser og rettigheder hos nogen af parterne. Men da Trefor El-net i september 2018 vælger at stævne min far, får vi læst op på deklarationen fra 1940. Vi var absolut ikke enige i, at Trefor pludselig kunne forlange fuld rådighed over hele ejendommens bevoksning. Sådan har servitutten aldrig været håndteret", fortæller Sanne Lauesgaard-Nissen på vegne af sin far, som LandbrugsAvisen har kontaktet.

tog sagen til landsretten 

Efter at have vedligeholdt anlægget siden 1943, mente Trefor sig berettiget til at udvide servitutten til at gælde for hele ejendommens areal, som også omfatter skov. Trefor begrundede kravet i forsyningssikkerheden og henviste til den storm, der i 2013 mørklagde 37.000 husstande i Kolding by.

"Naturligvis har vi forståelse for forsyningssikkerheden. Derfor har vi også forsøgt at nå en konstruktiv forhandlingsløsning. Vi er jo også interesseret i at have strøm", siger Sanne Lauesgaard-Nissen.

"Vi er dog ikke af den opfattelse, at den enkelte lodsejer skal bære omkostningen og tabet, som følger af Trefors forpligtigelse til at drive og vedligeholde anlægget".

Efter at været blevet stævnet af Trefor har familien på intet tidspunkt været i tvivl om, at sagen måtte prøves ved retten.

"Selv om vi ikke fik medhold i Kolding Byret, så vi ingen anden vej end at fortsætte. Vi hyrede derfor advokat og professor, Anders Ørgaard, TVC Advokatfirma, Aarhus, til at anke sagen" 

"Konsekvenserne af byretsdommen ville være blevet helt uoverskuelige og usikre for ejendommens driftsmuligheder. Det gælder bl.a. muligheden for at plante yderligere skov på vores og tilsvarende ejendommes jorder. Derfor er vi meget, meget tilfredse over at have fået fuldt medhold i Vestre Landsret", forklarer Sanne Lauesgaard-Nissen.

Trefor er også tilfreds

I Trefor har man valgt at svare skriftligt på LandbrugsAvisens ønske om kommentarer til sagens udfald:

"Vi er tilfredse med, at sagen har fået en afslutning. Vi følger altid lovgivningen og myndighedernes anvisninger".

På spørgsmålet om, hvor vidt afgørelsen får nogen betydning for den måde, som selskabet behandler lodsejerne på, lyder svaret:

"Nej – vi har generelt en fin dialog med lodsejerne, og det er vi rigtig glade for. Vores fokus ligger på forsyningssikkerhed og et drive velfungerende el-net for borgerne i Trekantområdet i så god dialog som muligt med implicerede lodsejere".

Faktaboks

Det står i servitutten: 10 meter på hver side

  • Sagen handler om et 60 kV-højspændingsanlæg, der løber over Lauesgaard-Nissens marker på gården Sønderskovgård.
  • Ifølge en gammel aftale fra 1940 har forsyningsselskabet Trefor ret til at beskære træer og buske under ledningerne.
  • I servitutten er det beskrevet, at det må ske i et 20 meter bredt bælte, 10 meter på hver side af masterækkens midterlinje.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle