Landmand vinder sag om spildevand - kommunen har anket

Landmand Ole Christiansen har vundet sag over Roskilde Kommune om spildevandsudledning. Sagen netop blevet anket.

De seneste år har tvangskloakering været et hedt emne i mange landdistrikter. Nu er der faldet dom i en sag - hvor det i første instans, byretten, er faldet ud til landmandens fordel.

I forrige uge gav byretten landmand Ole Christiansen medhold i, at kommunen ikke kan pålægge ham at udlede sit spildevand til kloakken eller forbedre rensningen af det for at undgå forurening af vandløbet kaldet Syvbækken.

"Jeg mener, at det er en meget klar sag. Kommunen har ikke foretaget sig noget, der kan bevise at udledningen kommer fra min ejendom. Det er bare en påstand, som vi ikke ved, om har noget hold i virkeligheden. Og det har byretten så endelig givet mig ret i", siger Ole Christiansen til Landbrugsavisen.dk.

På Dalsgagergaard ved Gadstrup driver han en bedrift med planteavl - en stor del frø.

Dommen betyder, ifølge Ole Christiansens forsvarer, Gert Lund fra advokatkontoret Interlex i Aarhus, at Roskilde og andre kommuner vil få meget vanskeligt ved at udstede påbud om bedre spildevandsrensning.

"Dommen må jo få den betydning, at mange udstedte påbud fra kommuner vil være ugyldige", siger Gert Lund til Landbrugsavisen.dk.

Roskilde Kommune anbefalede efter dommen, ifølge Dagbladet Roskilde,  Midt-og Vestsjællands Politi at anke den potentielt skelsættende dom, som kan tvinge mange andre kommuner til at ændre praksis i forhold til påbud om spildevandsrensning.

Dommen anket

Fredag besluttede anklagemyndigheden at anke dommen til Landsretten.

"Jeg havde jo selvfølgelig håbet, at de ville give mig ret og ikke vil tage den videre, men vi skal nok komme med flere gode argumenter. Vi må tage den derfra", siger Ole Christiansen.

Der kan gå op til seks måneder, før sagen kommer for landsretten.

"Vi mener, at kommunen skyder med spredehagl her, og de har ikke dokumenteret, at påbudet overhovedet vil have nogen effekt. Det giver dommen her os ret i, men nu skal landsretten så kigge på, om de også er enige", siger Gert Lund.

Manglende dokumentation

Sagen startede i 2014, hvor Ole Christiansen modtager et påbud fra Roskilde Kommune og hele tvisten drejer sig om, hvorvidt forureningen skal dokumenteres yderligere.

"Roskilde Kommunes påbud er baseret på at vandløbets tilstand ifølge Dansk Faunaindeks af 2011. I følge det lever vandløbet ikke op til målsætningen. Men i selve faunaindekset står det netop, at det alene kan bruges til at påvise vandløbets tilstand og ikke til at belyse om der er spildevand i det. Der skal yderligere undersøgelser for organisk stof til. Og da det er en straffesag er det anklageren, der har bevisbyrden", forklarer Gert Lund.

Med dommen slår byretten dog fast, at Syvbækken er forurenet, og at den tiltalte landmand udleder spildevand til vandløbet, men han bliver fritaget for kommunens påbud, fordi den ikke kan dokumentere, præcis, hvordan hans spildevand medfører dårligere vandkvalitet.

"Det at vandløbet er forurenet er ikke ensbetydende med, at man kan sige,hvor forureningen kommer fra. Der er jo ingen, der har retten til at forurene, og hvis forureningen fra min ejendom var dokumenteret, var det en anden sag", siger Ole Christiansen.

Han vurderer, at kommunens påbud ville koste ham omkring 100.000 kroner at efterleve.

Kommune: Sagen er principiel

Roskilde Kommune mener derimod ikke, at de er forpligtet til at bevise yderligere at Ole Christiansen er med til at forurene Syvbækken.

"Efter en grundig gennemgang af dommen vurderer vi ikke, at den er baseret på den rigtige præmis og de rigtige fakta. Vores vurdering er, at det vil være nødvendigt og principielt at få prøvet sagen ved landsretten for at få vurderet, om sagen udtrykker den rigtige retstilstand på området, sagde Roskilde Kommunes afdelingschef for miljø, Kim Dahlstrøm til Dagbladet Roskilde i sidste uge.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle