Landmand vinder sejr over kommune om forbud mod at sprøjte og gødske

L&F har hjulpet landmand Simon Christiansen med at vinde en principiel sejr i klagenævn over Aalborg Kommune, der ville indføre et forbud mod at sprøjte og gødske.

Aalborg Kommune har ikke hjemmel til at påbyde landmand Simon Christiansen ikke at bruge gødning og sprøjtemidler på sin bedrift i Langholt. Kommunen har simpelthen ikke godtgjort, at forbuddet er nødvendigt. 

Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet besluttet i en vigtig afgørelse, der ikke blot hjemviser sagen til kommunen - nævnet ophæver forbuddet i sin helhed.

Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelese.

"Vi har hele tiden påpeget, at kommunerne har bevisbyrden for, at et forbud er nødvendigt og ikke bare hensigtsmæssigt. Et forbud er så indgribende for en landmand, at vidensgrundlaget skal være præcist og anvendeligt i den konkrete sag.  Det er ikke tilfældet i Simon Christiansens sag; for så vidt heller ikke i andre sager, som vi har bragt videre til domstolene", siger Charlotte Bigum Lynæs, chefjurist i Landbrug & Fødevarer.

Startede i 2017

Kommunen udstedte påbuddet tilbage i 2017 med henvisning til Miljøbeskyttelseslovens paragraf 26a, da den vurderede, at der bl.a. var stigende nitratproblemer ved det nærliggende Horsens-Langholt Vandværk.

Det fik dog Agri Nord og siden Landbrug & Fødevarer ved advokat Håkun Djurhuus til at klage på vegne af Simon Christiansen.

I klagen afvises det, at der er risiko for fare for forurening af drikkevandsinteresserne. Det er et afgørende kriterie både fagligt og juridisk for, at kommunen kan udstede et så vidtgående påbud. 

Med afgørelsen til landmandens fordel slår Miljø- og Fødevareklagenævnet fast, at der ikke på baggrund af en indsatsplan kan fastsættes krav om nitratudvaskning, der er lavere end grænseværdien på 50 mg/l.

"Jeg er meget tilfred med, at klagenævnets afgørelse er så klar. Der er nu lagt en nedre grænse for kommunernes tilgang til at bruge paragraf 26 a til at udstede påbud. Det er særdeles positivt. For landmændene er denne afgørelse et stort skridt i den rigtige retning", siger Charlotte Bigum Lynæs, der vurderer, at afgørelsen vil bidrage til øget fokus på de kommunale påbuds lovlighed.

Håber der redder andre

I Langholt er Simon Christiansen meget glad for afgørelsen.

"Jeg har hele tiden sagt, at alle med indsigt i sagen kunne se, at kommunen ikke havde ret til at forbyde mig at behandle min jord, men derfor er det jo desværre ikke sikkert, at afgørelsen var gået min vej. Det er en meget stor lettelse, og kan forhåbentlig være med til at andre landmænd ikke kommer i samme situation", siger han.

Han retter en særlig tak til landboretkonsulent Hans Ole Kristensen i Agri Nord.

"Jeg kan ikke rose Hans Ole nok for den hjælp, som jeg har fået fra ham i forløbet. Det har været fantastisk. Og fremragende at vi, også med indsatsen fra Landbrug & Fødevarer, kunne nå i mål med en helt klokkeklar sejr", siger Simon Christiansen. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle