Landmand vinder skattesag - sparer 2,6 mio. kr.

Med en afgørelse i Landskatteretten slipper en forhenværende landmand for at skulle betale en restskat på 2,6 millioner kroner. Det er tredje gang, LMO får medhold i en sådan sag, og derved er der lagt op til en ændring af retspraksis, mener rådgivningsvirksomheden.

Rådgivningsvirksomheden LMO har for tredje gang på et halvt år har vundet over Skat i Landsskatteretten med en  sag, hvor en forhenværende landmand til at skulle betale en restskat på 2,6 millioner kroner.

Sagen skyldtes, at han for år tilbage solgte langt størstedelen af sin landbrugsjord fra, og dermed ændrede hans ejendom formelt set karakter fra landbrug til beboelse.

Efter frasalget bortforpagtede han den resterende jord samt udlejede driftsbygningerne. På konto for opsparet overskud (virksomhedsskatteordningen, red.) stod nu syv millioner kroner, som han bl.a. havde sparet op i forbindelse med salget af jorden.

Ifølge Skat kunne virksomhedsskatteordningen ikke bruges til indtægter på en beboelsesejendom, hvor ejeren selv boede, eftersom dette overskud i deres øjne skulle regnes som kapitalindkomst.

I grove træk ville det i dette tilfælde betyde, at landmanden skulle betale topskat af det opsparede overskud på syv millioner kroner, svarende til en restskat på 2,6 millioner kroner.

Den vurdering var LMO uenig i og førte efterfølgende sagen videre til Landsskatteretten, hvor LMO fik medhold.

Med rettens ord undgik den nu forhenværende landmand dermed at skulle betale en restskat på 2,6 millioner kroner.

Det skriver LMO i en pressemeddelelse.

Mulighed for at blive boende

Tidligere har det været nødvendigt at købe eksempelvis en udlejningsejendom, for at det derved blev muligt for landmanden at fastholde anvendelse af virksomhedsordningen og dermed løbende afdrage det opsparede overskud.

Men med dommen ser det nu ud til at det er muligt for landmænd, der vil afvikle deres landbrug men stadig blive boende på ejendommen, at sælge jorden fra og stadig fastholde den attraktive virksomhedsskatteordning ved eksempelvis at bortforpagte den resterende jord eller udleje driftsbygningerne.

Tredje sejr over SKAT

"På kundens vegne er vi naturligvis glade for, at Landsskatteretten har givet os medhold i sagen. Det betyder, at landmanden både sparer en stor restskat, ligesom han kan fortsætte med at anvende virksomhedsordningen", siger Mimi Shin Jensen, skatteekspert hos LMO, som har ført sagen for landmanden.

Foruden den seneste sag har LMO også fået medhold i to lignende sager i Landsskatteretten omkring erhvervsmæssig anvendelse af beboelsesejendomme i år.

Landsskatteretten har i alle tilfælde vurderet, at bortforpagtning af jord fra en landbrugsejendom vurderet som beboelse kan anses for erhvervsmæssig aktivitet efter en konkret vurdering – uafhængigt af om ejeren selv har bopæl på ejendommen eller ej.

"I kraft af at det er den tredje afgørelse, og at en af afgørelserne er offentliggjort af Skat selv, lægger dette op til, at vores tolkning nu er praksis i forhold til fremtidige sager", siger Mimi Shin Jensen.

Der er ingen garantier for skats vurdering fremadrettet, men hun vurderer, at landmænd står klart stærkere i den slags sager i fremtiden end de gjorde inden de nye afgørelser

"Nu bliver det spændende, at se om Skat får en mere restriktiv holdning til hvornår ejendommen er erhvervsmæssigt drevet", siger hun til landbrugsavisen.dk. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle