Landmand vinder skelsættende dom mod Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen er af byretten gjort erstatningspligtig over for landmand, der solgte betalingsrettigheder til lysåbne arealer. Styrelsen har dog anket sagen.

Landmand Poul Koch har vundet en principiel sag over Landbrugsstyrelsen i sagen om de lysåbne arealer.

I dommen - som myndighederne dog har anket - har byretten i Herning gjort Landbrugsstyrelsen erstatningspligtig over for landmanden, fordi han havde solgt nogle betalingsrettigheder til lysåbne arealer.

Sagen drejer sig om de lysåbne arealer, der ligger eksempelvis omkranset af skov. Tidligere har Landbrugsstyrelsen nægtet at udbetale grundstøtte til disse arealer efter argumentet om, at det ikke var areaer i omdrift og derfor ikke landbrugsdyrket.

Efter en EU-dom har styrelsen dog genoptaget hundredvis af sager, hvor landmænd havde søgt støtte og ikke fået godkendt arealerne.

Der har dog også været landmænd, som ikke søgte støtte - netop fordi de ikke kunne få det.

Poul Koch havde fået genoptaget sagen og udbetalt støtte på en del af sit lysåbne areal. Men på en anden del havde han solgt betalingsrettighederne for at undgå at miste dem - hvilket ville ske, når han ikke anvendte dem, hvilket han jo naturligvis ikke kunne.

"Det, der gør den interessant er, at hvis noget beror på et konkret skøn fra myndighederne, kan de ikke gøres erstatningspligtige, men hvis noget beror på en forkert regelanvendelse, så kan de", forklarer advokat Uffe Baller, Interlex, som har ført sagen for Poul Koch.

Landbrugsstyrelsen argumenterede for, at de ikke har haft forkert regelanvendelse, eftersom det først med Demmer-dommen stod klart, at de havde pligt til at udbetale støtte for arealet. Uffe Baller argumenterede dog for, at en tidligere dom burde have fået Landbrugsstyrelsen til at rette ind.

Landmand har fået bygget intelligent bufferzone 8. december · 17:38

Dommen kan - hvis den vinder ankesagen - også få betydning for andre landmænd, siger Uffe Baller.

"Det betyder, at alle andre, som de også har afslået, vil de være forpligtet til at genoptage," siger Uffe Baller.

Det er uvist, hvor mange landmænd der ikke har søgt støtte for lysåbne arealer. Eftersom der ofte er tale om mindre beløb, har landmændene nok ladet sagen fare, vurderer Uffe Baller.

Bæredygtigt Landbrug, der har fulgt den nye sag og tidligere har været med til at vinde en tidligere sag for landmand Jørgen Mølhus Jørgensen, mener, at Landbrugsstyrelsen burde rette ind.

"Det her burde få Landbrugsstyrelsen til at foretage en langt større genoptagelse af sagerne, men i stedet vælger styrelsen at anke denne ellers meget oplagte sag. Det er helt utvivlsomt, at styrelsen har haft en ulovlig praksis ved ikke at anerkende visse arealer som hektarstøtte-berettigede", siger Nikolaj Schulz, chefjurist i BL.

Bæredygtigt Landbrug opfordrer styrelsen til at oprette en frit lejde-ordning, hvor landmænd kan anmelde lysåbne arealer og få disse anerkendt.

 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu