Landmands salg af kødkvæg truet: De gør livet surt for mig

Først ville Helsingør Kommune have, at han skulle reducere antallet af kvæg med en tredjedel. Nu har de ønsket at en ny drift skal forpagte arealerne. Dermed kan Lars Wichmand ikke længere have sine Hereford kvæg.

Forpagter Lars Wichmand har drevet Dyresøgård i Nordsjælland i 44 år. I sin gårdbutik sælger han bl.a. kød fra sine 40 Hereford-kvæg. Dem har han til at græsse året rundt i et fredet naturområde mellem Esrumvej og Klostermosevej, ejet af Helsingør Kommune. Det kan fra næste år være slut.

I august modtog Lars Wichmand et brev fra Helsingør Kommune, der ønskede at nedsætte græsningstrykket, stoppe vinterfodring og komplet stop af høslæt. Formålet var at fremme biodiversiteten, stod der. Det betød, at Lars skulle reducere antallet af kreaturer med en tredjedel fra årsskiftet.

"Det kom i den grad bag på mig. Jeg tænkte, at det var fuldstændig vanvittigt. Der er tale om, at 32 hektar skal afgræsses med fire køer, fem kalve og fem kvier. Det kan enhver, der har den mindste smule forstand på natur og græs, se, at det er et fuldstændigt latterligt antal dyr at græsse på så stort et areal", siger han.

Øjeblikkelig tab på halv million

Lars Wichmand kontaktede en specialkonsulent fra Agrovi, der fortalte kommunen, at reduktionen var lig med et øjeblikkeligt tab på over 500.000 kr., når skulle afsættes til en kreaturhandler. Samtidig  ville Lars Wichmand miste sin hektarstøtte på ca. 62.000 kr. om året.

"I det hele taget blev det gjort så besværligt som overhovedet muligt. Hvis de gør livet så surt, kan man ikke have ret mange dyr gående og så tænker jeg, om det er ulejligheden værd. Det kan betyde, at jeg vil stoppe mit salg af kød og kun fortsætte med sælge æg", siger han.

Efter at specialkonsulenten henvendte sig til kommunen, modtog Lars Wichmand 10. oktober et nyt brev med ændringer om, at han må have 25 storkreaturer gående. Dog nævner brevet ikke noget om vinterfodring, og høslæt er stadig ikke tilladt.

Den oprindelige aftale udløber to et halvt år, men i brevet får Lars Wichmand også at vide, at kommunen til den tid ønsker en anden bedrift på arealerne. Det gør det svært for ham at lave en ny aftale.

"Når jeg har bygget denne besætning op, havde jeg forventet, at jeg kunne fortsætte, indtil jeg ikke gad mere. Jeg kunne måske godt lave en ny aftale, men kommunen ønsker en anden", siger han og fortsætter:

"Umiddelbart betyder det, at over halvdelen af mit kødsalg vil forsvinde. Det er svært at finde et andet sted i Helsingør Kommune, for de her arealer er nabo til min gård. Jeg kan sidde i min stol og kigge over på marken og følge med i driften hver dag".

100 borgere har skrevet under

Dog er sagen ikke slut endnu. Kunder til hans gårdbutik og daglige brugere af naturområdet er modstandere af kommunens beslutning. Tirsdag startede de en underskriftsindsamling, der skal gøre det muligt for Lars Wichmand at fortsætte. Ifølge Lars Wichmand har 100 personer indtil videre skrevet under.

"Jeg er selvfølgelig meget glad og meget rørt over, at nogle vil bakke op omkring mine dyr og gårdbutik", lyder det fra forpagteren.

I telefonen fortæller han, at han netop har modtaget en sms fra lokalpolitiker Anders Drachmann, næstformand i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.  De vil tage emnet op til næste møde 14. november for at få sagen forklaret.

Anders Drachmann til til Landbrugsavisen.dk:

"Når der kommer en reaktion på, at man siger ham op, er det ikke politik, jeg kan stå inde for. Sådan handler man ikke i Helsingør Kommune. Beslutningen kan selvfølgelig ændres, det er trods alt politikerne, der bestemmer. Om det sker, kan jeg ikke sige. Det kræver først en redegørelse af sagen og et flertal", siger Anders Drachmann.

Indtil da ændrer Lars Wichmand ikke noget i sin produktion.

"Hvis den går mig imod, må jeg stoppe, og det vil jeg blive meget ked af. Jeg reducerer ikke noget antal, før jeg ser beslutningen fra mødet", fortæller Lars Wichmand.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra Helsingør Kommune på grund af efterårsferien.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle