Landmandspar hædres med 150.000 kr. for naturpleje

Erik Pedersen og Jytte Schaldemose i Bogense hædres for pionerindsats.

15. Juni Fonden har ved plantekongressen i Herning tirsdag uddelt naturpriser for en ekstra indsats for Danmarks natur.

Fondens store pris på 150.000 kr. gives til Jersore Galloway ved Erik Pedersen og Jytte Schaldemose i Bogense for deres pionerindsats som græsningsentreprenører i ”Projekt Grøn Omstilling – naturpleje som driftsgren”.

"Skal den sårbare natur knyttet til enge, overdrev, moser o.l. ”overleve” i Danmark, er det helt centralt, at udvikle naturpleje som driftsgren. Naturpleje skal være en god forretning. Erik Pedersen og Jytte Schaldemose viser som ihærdige græsningsentreprenører vejen blandt andet i Brende Ådal på Vestfyn", skriver fonden.

Jersore Galloway forpagter nu de naturarealer i projektet, som er egnede til ekstensiv græsning. Her realiseres helårsgræsning med Erik og Jyttes besætning af galloway.

Erik og Jytte ”nøjes” imidlertid ikke med at med at stå for helårsgræsning i Brende Ådal. De er også meget aktive i Fynsk Kødkvæg og Fynsk Naturkød, ligesom de deltager aktivt i formidling af projekter m.v. Dette afspejler ikke mindst tanken om at sikre afsætning af kødet fra de græssende dyr til rimelige priser. Jersore Galloway er også på den måde pionerer i den vanskelige branche, som naturpleje som driftsgren er.

Men projektet i Brende Ådal kunne ikke realiseres uden godt samarbejde. I fase et på ca. 130 hektar gennemfører Erik og Jytte således i et vellykket samarbejde med 10 lodsejere i ådalen et fornemt arbejde, der allerede nu og ikke mindst på lang sigt vil sikre vigtige naturværdier. I samarbejdet medvirker også landbrugskonsulenter fra Centrovice og Patriotisk Selskab, to kommuner og Naturstyrelsen.

Samarbejdet kom for alvor i gang i 2014, hvor man med god assistance fra landbrugets konsulenter og positiv medvirken fra områdets lodsejere blandt andet fik aftalt en fordelingsnøgle for forpagtningsafgift. I 2015 gennemførtes markvandringer, der blev der etableret hegn og indgået en samlet forvaltningsaftale på tværs af ejendomsskel.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle