Landmandspar vinder over Skat: Studietur var fradragsberettiget

Skat afviste, at et landmandspars studietur til USA var fradragsberettiget. Djursland Landboforening klagede i samarbejde med Seges over afgørelsen. Nu har parterne fået medhold i sagen. Dog var turen kun 75 procents fradragsberettiget.

Skat afviste blankt, at et landmandspars studietur til USA var fradragsberettiget. De mente, turen var for generel og ikke havde det nødvendige faglige islæt. Det var parrets landboforening lodret uenig i, og de indgav i samarbejde med Seges en klage til Landsskatteretten.

Nu har parret vundet - hvor turen dog kun var 75 procents fradragsberettiget, beretter Djurslands Landboforening i en pressemeddelelse.

"Vi er fuldstændig uenige med SKATs udlægning af sagen. Det var en helt igennem faglig tur, som parret tog på for at bringe viden med hjem til egen bedrift", forklarer Anne-Mette Hougaard, Afdelingsleder i Økonomi, Djursland Landboforening.

Sagen kort

Et landmandspar fra Djursland rejste i 2012 på en studietur til USA. Turen var arrangeret af Viking Danmark, som havde planlagt et 10 dages program med bedriftsbesøg, oplæg og faglige indlæg. Da turen strakte sig over en weekend, havde parret to dage, hvor de på egen hånd oplevede lidt af USA.

Parret var særligt interesseret i at besøge USA, hvor man har nogle af verdens mest højtydende malkekvægsbesætninger. Samtidig søgte de mere viden om den nyindkøbte malkekarrusel, som der ikke var andre af i Danmark på daværende tidspunkt.

Parrets økonomikonsulent fik i foråret 2014 besked om, at parrets regnskab var udtaget til en compliance-undersøgelse, som er en stikprøvekontrol. Her fik konsulenten at vide, at studieturen ikke var fradragsberettiget.

Skat begrundede afgørelsen med, at turen var for generel, og at det mere lignede en turisttur.

"Regeringen opfordrer til, at vi også skal lære af, hvordan de gør tingene i udlandet for at blive bedre. I dag er det simpelthen ikke nok at læse om det, det er også nødvendigt at se det med egne øjne – også hvis man er landmand", understreger Anne-Mette Hougaard, som skriver til Skat, at hun ikke er enig i afgørelsen.

Hellere en landmand end en direktør til bords 10. december · 09:40

Klager og indsigelser

I juli 2014 indgav Djursland Landboforening, i samarbejde med Seges, en klage til Landsskatteretten, hvor de argumenterede for, at landmandsparret skulle have fradrag for hele studieturen, som beløb sig på 38.000 kr.. Den lange sagsbehandlingstid gjorde, at de først på et telefonmøde den 16. december 2016 fik besked om, at også indstillingen til Landsskatteretten gav Skat medhold. De sidste indsigelser blev fremsendt i starten af 2017, og i august blev der afholdt møde med Landsskatteretten.

Her fandt Landskatteretten, at parrets tur til USA var 75 procents fradragsberettiget, da de to dage, hvor parret oplevede USA på egen hånd, måtte ses som et turistmæssigt islæt.

"Vi havde naturligvis håbet på fuld fradrag, men 75 procent er også rimeligt. Vi blev ikke overrasket over at få medhold, da vi mener, at det er helt retfærdigt, at de får fradrag for en tur, som sidenhen har udviklet bedriften markant", forklarer Anne-Mette Hougaard.

Seges på sagen

Søren Hjorth, Chefkonsulent i Seges, glædes over, at landmandsparret fik medhold i det, som han kalder en principiel sag.

"Der er nogle befolkningsgrupper, som ofte tager på studietur, og hvor der aldrig er problemer med at få fradrag. Når så bondemanden endelig tager af sted, så kan det lige pludselig ikke passe, at turen er faglig relevant. Derfor gik vi ind i denne sag", forklarer han.

Også han understreger vigtigheden i at både lønmodtagere og erhvervsdrivende tager til udlandet, hvor man med egne øjne følger nogle af de bedste indenfor sit felt.

"Det gælder da i særdeleshed i landbruget, hvor vi skal lære af dem, der er foregangslande inden for de forskellige områder. Vi får eksempelvis mange besøgende fra Østeuropa, som gerne vil se, hvordan vi gør tingene i Danmark. Hvorfor skal det så ikke kunne gå den anden vej?", spørger Søren Hjorth.

Djursland Landboforening og Seges har i denne sag haft et tæt samarbejde, og begge parter håber, at afgørelsen har rykket praksis på området.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu