Landmand:Tilskud til byggerier er rent til grin

Stop med at tage penge fra enkeltbetalingen for at kanalisere dem over i støttepuljer til byggerier, som ikke bliver opført, mener nordjysk landmand.

Det er utilstedeligt, og landmændene er til grin for deres egne penge.

Sådan lyder kommentaren fra mælkeproducent Martin Pinholt, Aalestrup, til LandbrugsAvisens historie i sidste uges avis, hvor en aktindsigt afslørede, at der blot er udbetalt 1,5 mio. kr. af en samlet byggepulje på 119 mio. kr. under Moderniseringsstøtteordningen 2018.

Martin Pinholt var selv blandt ansøgerne til puljen. Han planlagde sammen med sin søn en staldudvidelse med 125 sengebåse til en samlet byggepris på 2,5 mio. kr. Han fik dog afslag.

"Vi endte med at bygge alligevel, fordi det var en økonomisk rentabel investering, som hurtigt tjener sig hjem. Jeg mener at kunne huske, at det netop var økonomisk rentable investeringer, som man gerne ville påskønne med støttepuljen", bemærker Martin Pinholt med slet skjult frustration.

Drop indsamlingen

Ærgrelsen over ikke at opnå tilsagn trods den gode økonomi i projektet, blev større, da Martin Pinholt læste, at Landbrugsstyrelsen under to måneder før den ordinære projektperiodes udløb kun har udbetalt 1,5 af 119 mio. kr.

Han brugte af egen lomme næsten 20.000 kroner til at forberede og udarbejde ansøgningen, og hvis beløbets størrelse går igen hos flertallet af de 623 ansøgere, har ansøgerne brugt over ti mio. kr. forlods på at søge puljen.

"I den optik er det rent til grin, at der kun er udbetalt 1,5 mio. kr. Der ser ud til at være mange store projekter, som bliver meget svære at realisere, men de har frataget os med mindre projekter en mulighed for støtte", lyder Martin Pinholts kritik.

Han foreslår, at den årlige overførsel af midler fra den direkte arealstøtte til bl.a. bygge-støttepuljer indstilles.

"For mit vedkommende drejer det sig om 50-60.000 kr. hvert år. Dem kunne jeg bedre selv bruge til at spare op til investeringer", mener han.

Styrelsen smøler

Mælkeproducent Kent Davidsen, Grindsted, er en af de landmænd, som fik tilsagn om støtte under ordningen. Og ret hurtigt efter tilsagnet blev givet, gennemførte han projektet.

Men her næsten et år efter, at byggeriet er færdigmeldt, har styrelsen endnu ikke afsynet projektet og udbetalt pengene. Kent Davidsen føler sig holdt hen med beklagelser om IT-fejl.

"Så sent som 5. oktober meddeler de mig, at min sagsbehandling er genoptaget efter, at de har fået løst en IT-fejl. De skriver samtidig, at de dog ikke kan angive en tidshorisont for, hvornår det er afsluttet", fortæller Kent Davidsen.

Han har tidligere søgt til andre ordninger og har også haft styrelsen forbi for at syne disse ældre projekter i både 2019 og 2020.

"Men de ville ikke kigge på det nyeste projekt, selv om det stod færdigt. Det ærgrer mig, at når vi faktisk udnytter muligheden i støttepuljerne, at pengene så ikke kommer noget hurtigere", siger Kent Davidsen.

Faktaboks

Mange millioner - ganske få er udbetalt

 

  • 623 kvægbrugere søgte støtte under Moderniseringsstøtteordningen 2018, som havde en samlet pulje på 119 mio. kr.
  • Der blev givet 135 tilsagn. Af disse er fem udbetalt nu her under to måneder før den ordinære projektperiodes afslutning. Der er i alt udbetalt ca. 1,5 mio. kr., viser en aktindsigt, som LandbrugsAvisen har søgt i ordningen. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle