Langt færre går konkurs - men stadig store udfordringer

Kraftig nedgang i antallet af konkurser for juni måned.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser en kraftig nedgang i antallet af konkurser i landbruget.

I juni 2017 var der således ni konkurser mod 23 i den tilsvarende måned året før.

Juni-tallene viser altså mere end en halvering i antallet af konkurser sammenlignet med juni sidste år. Men på grund af sæsonmæssige forhold måles tallene for konkurser bedst som løbende 12 måneder.

Målt på denne måde faldt antallet af konkurser fra 163 til 149. Det svarer til et fald i antallet af konkurser på otte procent, når man altså gør det op på løbende tolv måneder.

Forventer fald

Antallet af konkurser toppede i efteråret 2016 på 210 konkurser. Det var, som bekendt, overvejende mælke- og svinebedrifter, der gik konkurs.

På grund af den kraftige stigning i mælke- og svineprisen i løbet af 2016 og ind i 2017 er antallet af konkurser faldet kraftigt siden da.

Gård var ubeboet i 30 år - nu købt af fond 10. december · 10:00

»Vi forventer et fortsat fald i antallet af konkurser i de kommende måneder. Når året er gået, vil vi formentlig have set ca. 140 landbrugsbedrifter gå konkurs. Det er et kraftigt fald i forhold til bunden af lavkonjunkturen, men antallet er stadig højt set i historisk perspektiv. Vi skal således helt tilbage til 1994/95 for at finde en situation, som kan måle sig med størrelsen af den nuværende konkursbølge«, siger Klaus Kaiser, der er erhvervsøkonomisk chef på Seges.

Den nuværende konkursbølge skyldes, at den lange periode siden finanskrisen i 2008/9 altovervejende har budt på vanskelige år for landbruget med lave priser og lav indtjening.

Der er derfor sket en ophobning af økonomisk trængte landbrug, som vil medføre, at antallet af konkurser også vil være højt i de kommende måneder.

Det høje antal konkurser er et vidnesbyrd om, at landbrugets udfordringer stadig er meget store trods ”Fødevare- og landbrugspakken” og den aktuelle konjunkturmæssige fremgang.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu