Lavbundsprojekter i hele landet sat i bero på grund af tvivl om kompensation til lodsejerne

- Vi lægger ikke jord til uden en kompensation, det er klart, siger landmand i lavbundsprojekt. I hele landet frygtes lodsejere at trække sig fra lavbunds- og vådområdeprojekter, hvis økonomien ændres afgørende.

Mellem 60 og 70 lavbunds- og vådområdeprojekter i hele landet er i øjeblikket sat helt eller delvist i bero på grund af uklarhed om de fremtidige muligheder for at kompensere de lodsejere, der frivilligt bidrager med arealer.

Det oplyser Landbrugsstyrelsen i et svar til LandbrugsAvisen.

Stilstanden skyldes, at der er opstået usikkerhed om mulighederne for kompensation til lodsejere med paragraf 3-arealer i lavbunds- og vådområdeprojekter, der er medfinansieret af EU - sådan som 45 borgmestre for et par uger siden advarede tre ministre om.

Borgmestrene gjorde det klart, at ændringer af de økonomiske forudsætninger vil fjerne lodsejernes motivation til at deltage. Det bekræfter godsforvalter og administrerende direktør Jens Risom, Gisselfeld Kloster, som er en af de lodsejere, der har nikket til være med i et lavbundsprojekt i Faxe Kommune,

- Vi lægger ikke jord til uden en kompensation. Det er klart. Hvis man fjerner det tilskud, som var vores gulerod for at gå ind i det, bakker vi ud, siger Jens Risom.

Han understreger, at kompensation ikke kun handler om konkrete driftstab, men også er et plaster på såret for, at man som lodsejer mister råderet og fremtidige muligheder for at forvalte arealet frit, når det pålægges tinglyste restriktioner.

- Selvfølgelig skal vi da have en kompensation for det, siger Jens Risom.

Fem års arbejde

I Faxe Kommune er afdelingsleder for Natur & Miljø Charlotte Rosenblad Ralund helt enig med Jens Risom.

Hun frygter, at fem års forarbejde med kommunens lavbundsprojekt, Svalebæk-projektet, som består udelukkende af paragraf 3-arealer, kan være spildt, hvis kompensationen bortfalder.

- Hvad skal lodsejernes incitament for at deltage være, hvis vi ikke kan tilbyde dem noget som helst - ud over mere besværlige arealer, når de bliver gjort vandlidende? Vi har arbejdet med Svalebæk-projektet i fem år, og vi har lige fået vores tilsagn. Så sker det her. Det er bare så superærgerligt.

Rammer hele projekter

Charlotte Rosenblad understreger, at nul-kompensation til paragraf 3-arealer ikke kun vil have betydning for selve arealerne, men for hele projektområder, fordi paragraf 3-arealer ofte vil ligge inde midt i et projektområde.

Det bekræfter Anita Hingstman, miljø- og naturrådgiver i Sagro, som arbejder med cirka 40 lavbunds- og vådområdeprojekter.

- I Sagro er vi involveret i rigtig mange projekter, og der er stort set ikke et eneste uden et paragraf 3-areal inden for projektgrænsen. Dem kan vi ikke bare tegne ud, siger hun.

- Vi kan heller ikke komme til lodsejerne og sige: Vil du være med? Dine arealer bliver vådere, du kan nok ikke fortsætte med den drift, du har i dag, og du får også en tinglysning. Men du får ikke noget for det. Det her er en kæmpe bombe under det arbejde, vi har lavet. Jeg tvivler på, vi får gennemført et eneste af de projekter, vi har sat i gang, hvis det her ikke bliver løst, siger Anita Hingstman.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle