Laveste nitratindhold i grundvand i 30 år

Nitratindholdet i det danske grundvand er det laveste, siden målingerne startede i 1990. Landbruget glæder sig.

Det går den rigtige vej, når det gælder nitratindhold i det danske grundvand. Det viser den nyeste rapport over grundvandet fra GEUS, der kom tirsdag. Tallene er en del af den rapportering, hvor kvælstofudledningen til vandmiljøet fra landbruget er heftigt debatteret.

Helt konkret viser rapporten, at der i 2017 i gennemsnit var 42 mg nitrat pr. liter grundvand i det iltede grundvand, og medianværdien var 37 mg pr. liter. Det er den laveste værdi, siden målingerne begyndte i 1990, og i de seneste 10 år har niveauet ligget omkring 50 mg pr. liter.

Gælder sundhed

Nitrat i grundvandet er uønsket, fordi det kan være sundhedsskadeligt i drikkevandet, og fordi det kan strømme ud i vandløb søer og fjorde og skade miljøet.

Det gode resultat kommer efter flere år med samme tendens, nemlig faldende nitratindhold i det dybere grundvand. Bortset fra 2014 er nitratindholdet faldet hvert år siden 2013.

Rapporten viser også, at det nyeste grundvand er mindre nitratholdigt end gammelt grundvand. Der er mere nitrat i grundvand dannet i perioden 1940 til 1975, som er den ældste periode, der er kigget på, end grundvand dannet i perioden 1998 til 2014.

GEUS har også kigget på drikkevandsboringerne. Her viser rapporten, at nitratindholdet er under et mg pr. liter i 82,5 procent af boringerne. Kun i 0,5 procent af boringerne ligger nitratindholdet over 50 mg pr. liter som er den grænseværdi, EU har fastsat.

God nyhed

Thor G. Kofoed, viceformand for Landbrug & Fødevarer, glæder sig over resultaterne i rapporten.

»Det er ærgerligt, at rapporten ikke kom for tre uger siden, for så havde vi kunne bruge det mod den hetz om, at vi udleder mere kvælstof til naturen«, siger han.

Faldet i grundvandets nitratindhold tilskriver han, at landbruget udnytter kvælstof langt bedre end tidligere.

»Vi kan glæde os over, at det, vi gør, nytter. Det er, dels at vi har brugt mindre gødning, dels at der er en langt bedre balance i det kvælstof, vi tildeler, og hvornår vi tildeler, så det ikke siver ned«, siger han.

Thor G. Kofoed forventer, at tendensen med lavere nitratindhold i grundvand vil fortsætte mange år endnu, men han ærgrer sig over, at den nyhed ikke dukker op i landspressen - kun i landbrugspressen.

Tager mange år

Birgitte Hansen, seniorforsker ved GEUS, tilskriver faldet i nitrat i grundvandet de seneste 30 års landbrugsregulering, når det gælder kvælstof. Samtidig understreger hun, at det er i det dybereliggende grundvand, at man ser et fald i nitratindholdet. Vandet kan være lang tid om at komme derned, og faldet kan være en effekt af tidligere tiltag. Samtidig hæfter hun sig ved, at nitratindholdet i det øvre grundvand under sandjord er steget.

»I det øvre iltede grundvand under sandjorder viser vores seneste opgørelse, at omkring 80 procent af prøverne har mere end 50 mg nitrat pr. liter«, siger hun.

Faktaboks

Baggrund:

  • GEUS overvåger grundvandet og kommer årligt med en rapport om grundvandets tilstand på mange områder. 
  • Rapporten bygger på en lang række analyser. I perioden 2013-2017 er grundvandsprøver fra 1.225 GRUMO-indtag, 98 LOOP-indtag og 5.949 vandværksboringer analyseret for nitrat.
  • Der kan være stor spredning i resultaterne fra år til år. Derfor ser man både på gennemsnitsværdier og medianværdier, når man vurderer grundvandets kvalitet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle