Laveste restbetaling i ni år fra Danish Crown

Restbetalingen fra Danish Crown bliver både for svine- og kreaturandelshavere den laveste i hele ni år.

Ikke siden kriseåret 08/09 har restbetalingen været så lav som den netop udmeldte fra slagteriselskabet i dag. 

80 øre pr. kg lyder den på i år for grise, mens kreaturer dykker under den ellers "vanlige" krone og ender på 95 øre pr. kg.  I 08/09 lød restbetalingen for grise på 70 øre pr. kg, mens kreaturandelshavere fik på 75 øre. Siden har restbetalingen ikke været under 90 øre for grise, mens kreaturer har ligget på mindst 1,25 kr pr. kg.

For en slagtesvineproducent med 10.000 årlige slagtesvin betyder nedgangen fra sidste års restbetaling på 95 øre til nu 80 øre/kg en nedgang i indtægt på 126.000 kr.

Bestyrelsesformand Erik Bredholt erkender, at man skal langt tilbage for at finde en lignende restbetaling for selskabet.

"Vi har valgt at køre med en højere notering, end markedet berettiger til. Især her på det seneste. Vi havde fået det indtryk, at pengene kunne bruges ude på landet, så vi har strammet skruen for at sende så meget som muligt ud. Og hvis man sender mere ud i noteringen, end den berettiger til, så er der mindre i restbetaling", konstaterer Erik Bredholt.

Han påpeger, at ud af et resultat på 1.361 mio. kr., så sendes de 1.070 mio. kr. ud i restbetaling. Altså stort set dem alle.

"Vi kører konsolideringen ned til et minimum i år for at sende så mange penge som muligt ud til andelshaverne."

Hvad betyder det for selskabet Danish Crown, at der kun konsolideres under 100 mio. kr.?

"Selskabet kan holde til det i år, for vi har lagt det an på en måde, så det er forsvarligt i forhold til at tage de ekstraordinære greb. Ellers ville vi ikke gøre det", siger han.

Også topchef Jais Valeur erkender, at restbetalingen er lavere, end han ville have ønsket:

"Jeg må bare sige, at der har været arbejdet godt i Danish Crown for at skabe det her resultat. Men kombinationen af et England i krise og den ubalance, vi har set på det tyske marked, har været hård. Det er ærgerligt. Men det er jo, som det er".

Renter på andelshaverkonti

Erik Bredholt påpeger, at Danish Crown nu har afskaffet indbetalingen på andelshaverkonti med virkning fra i år. Og at man samtidig betaler renter på de ejere, der har indestående på deres konto. I år med en rentesats på 3,25 procent.

"Her udbetaler vi 42 mio. kr. Nogle af vores ejere har penge til at stå og nogle har ikke. De, der har, skal have dem forrentet", siger han om a-kontoen, som selskabet begynder at udbetale af i 2021.

Ud over disse beløb indbetales der for alle andelshavere på deres PA-konti, der mest af alt kan sammenlignes med en pensionsopsparing, idet den udbetales efter endt ejerskab over en årrække.

Emneord

danish crown

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle