Lavpunkt for landmænd: Ringeste bytteforhold i 10 år

Bytteforholdet, der holder udgifter og indtægter op mod hinanden, er nede på 91. Sammen med 2016 er det de ringeste tal i det seneste tiår.

Det hjælper ikke meget, at man kan få en høj pris for det, man sælger, når det har kostet endnu mere at producere varen. Så enkelt kan det siges og det er desværre den situation, landbruget befinder sig i lige nu. Det, man kalder jordbrugets bytteforhold, er nemlig på det samme lave niveau som i begyndelsen af 2016, der indtil nu var bundrekorden. Dette kedelige lavpunkt bliver nu tangeret af første kvartal af 2022.

Oversat til bundlinje-dansk betyder det, at det er blevet en dårligere forretning at være landmand.. Tallene fremgår af en ny udgivelse fra Danmarks Statistik med titlen Jordbrugets prisforhold 1. kvt. 2022.

Korn, Mælk og kød ligger højt

De voldsomme prisændringer for det, landmændene sælger, og priser på forbrug i produktion betyder, at forholdet herimellem  - bytteforholdet - i første kvartal 2022 med indeks 91 ligger på samme lave niveau som i starten af 2016. 
 
Det skyldes især en kraftig stigning i jordbrugets købspriser på foder, gødning og energi. Og så hjælper det fedt, at priserne på korn, mælk og oksekød ligger alle i højeste niveau i perioden siden 2010. 

Prisindekset for korn er højest med indeks 167 i marts 2022, når 2015 er lig 100, efterfulgt af mælk i indeks 144 og kvæg i indeks 126. Derimod ligger svin i prisindeks 96, men her skal man blot tilbage til 2020, hvor priserne var særdeles høje.

Men Foder, gødning og energi stikker af

På omkostningssiden viser priserne på jordbrugets forbrug i produktionen kraftige stigninger over de seneste år. Især priserne på energi, gødning og foder er steget. 

Prisen på energi er steget 92 procent i forhold til 2015, mens handelsgødning er steget med 54 procent, hvilket skyldes flere faktorer bl.a. priser på energi, der betyder meget for fremstillingen af gødning. Prisen på foder er samtidig steget 34 procent, hvilket blandt andet kan relateres til usikkerhed om verdensproduktionen af korn og proteinafgrøder som følge af krigen i Ukraine.

Svineproducenterne mærker de stigende priser på især foder, hvilket betyder en mindre indtjening, da salgspriserne endnu ikke er steget tilsvarende. Det har betydet et voldsomt forringet bytteforhold, hvilket har medført et fald i svinebestanden. Den seneste opgørelse af svinebestanden 1. april 2022 viser et fald i bestanden på fem procent, men antallet af søer er faldet med seks procent.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle