LDM fastholder kritik af Arla-aftale: "Skriv ikke under"

Opblødning i Arla-aftale er ikke godt nok ifølge LDM. Foreningens anbefaling er stadig ikke at skrive under på aftalen.

Det kan stadig ikke anbefales at underskrive den udskældte arla- aftale om mælkeleverancer.

Sådan lyder vurderingen fra Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter på trods af, at Arla bestyrelsen fredag udsendte en opblødning på den omstridte aftale.

Det skriver LDM i en pressemeddelelse,

"Som lovet i fredags har begge LDM's advokater set brevet igennem og den samstemmende tilbagemelding er desværre, at brevet ikke ændrer på den juridiske vurdering af aftalen", lyder udmeldingen i pressemeddelelsen.

Bestyrelsen for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter har holdt møde tirsdag og holdningen var enstemmigt, at man står sig bedst ved ikke at skrive aftalen under. Ligeledes opfordrer LDM stadig til at man trækker sin underskrift tilbage, hvis man har skrevet under på grund af den oprindelige trussel om at blive ekskluderet.

Væsentlig indskrænkning

"Foreningens krav er slet ikke imødekommet, og selv den tilsyneladende opblødning af fortroligheds-paragraffen er stadig en væsentlig indskrænkning i forhold til de gældende regler i dag", skriver LDM.

I aftalen er det, ifølge LDM, specificeret, at man kan debattere arla-forhold med ”andre medlemmer af Arla Foods amba, juridiske-, økonomiske- samt landbrugsfaglige rådgivere.

Aftalen kan ligeledes deles, diskuteres og drøftes i foreninger, også hvor der er personer, som ikke er medlemmer af Arla Foods, til stede. 

At "oplysninger kan ikke deles eller diskuteres med nogen form for konkurrenter til Arla Foods amba" ifølge er aftalen er fair, lyder vurderingen, men det indebærer samtidig, at man som underskriver ikke må kommunikere med pressen vedrørende arlaforhold.

"Det er ikke acceptabelt, idet pressen i dag er en væsentlig kanal til informationsudveksling", skriver LDM.

Afregningsprisen er offentlig tilgængelig fremhæves det, ifølge LDM,  i brevet, men paragraf 15 er stadig uændret, altså bestyrelsen kan stadig egenhændigt ændre hvad som helst i aftalen med tre måneders varsel, så i princippet kan teksten i brevet ophæves den 2. juni med effekt fra 2. september, hvis Arla Foods vil det.

LDM slår også ned på at i Arlas brev med opblødningen af aftaleteksten fremgår det også at Arla har udsendt den nye aftale til samtlige medlemmer for at bringe orden og lige vilkår for alle medlemmer i Arla Foods amba. 

"Aftalen, som er individuel ifølge paragraf 1.2, giver ikke lige vilkår. Ifølge LDM's advokater giver den formulering netop mulighed for at behandle medlemmerne forskelligt, hvilket er nyt og uacceptabelt i et andelsselskab som Arla Foods. Aftalen skal som udgangspunkt være generel og følge de andelsretlige grundsætninger, for at LDM kan anbefale aftalen. Der er stor juridisk forskel på en generel regel og en individuel regel, og der er uden tvivl en grund til ordvalget i aftalen", udtaler LDMs advokater.

LDM skriver yderligere, at som de tidligere har omtalt ønske de paragraf 13 og 15 fjernet, fordi det skal være repræsentantskabet, som er øverste myndighed i enhver henseende og i enhver sag. Den magt skal ikke delegeres til bestyrelsen.

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter afslutter  med at slå fast , at foreningen  endnu engang vil rette henvendelse til Arla Foods i håb om at komme i dialog om en fair aftale, som overholder de almindelige andelsretlige grundsætninger.

Arla er kede af uroen

"Vi er selvfølgelig kede af og ærgerlige over den uro, som det har skabt, ísær i Danmark", sagde Steen Nørgaard Madsen, bestyrelsesmedlem i Arla og formand for det danske kredsråd i selskabet,  til landbrugsavisen.dk fredag om baggrunden for den præcisering af mælkeleveranceaftalen.

Han erkender, at Arla ikke har håndteret sagen helt hensigtsmæssigt.

"Lidt er vi selv skyld i, fordi vi havde en uheldig formulering i et følgebrev", konstaterer han. En række formuleringer kunne forstås, som at Arla truede med, at man blev meldt ud, hvis man ikke underskrev aftalen rettidigt.

Arla har siden beklaget formuleringen..

Hvis man ønsker at underskrive aftalen er fristen forlænget til 1. juni.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle