Leasing-direktøren: Leasing til landmænd er i eksplosiv vækst

Landmænd er begyndt at bruge leasing som et effektivt middel til at øge likviditeten.

Vi ser i 1. kvartal 2017 en klar tendens til, at leasing vinder frem hos landmænd. Det er bl.a. som følge af de øgede investeringer i landbruget, fortæller direktør Mik Kristensen fra Nykredit Leasing

»Første kvartal i år viser en stigning i hele markedet på op til 40 pct. i forhold første kvartal sidste år. Samlet set lå salget på 813 mio. kr. i 1. kvartal 2017,« forklarer direktør Mik Kristensen fra Nykredit Leasing, som er aktiv inden for leasing på landbrugsområdet.

»Leasing har historisk haft lidt svært ved at vinde indpas hos landmænd. Nok fordi traditionen med at eje maskinerne selv har været meget grundfæstet. Men der skete noget efter finanskrisen, hvor også landmænd er blevet mere bevidste om deres likviditet og omkostninger. I dag ved de fleste, at de skal vælge den løsning, der er bedst rent økonomisk.«

Leasing for milliarder

I en aftale om leasing køber og ejer Nykredit Leasing udstyret. Derefter overdrages brugsretten til udstyret til landmanden, som så betaler en leasingafgift for brugsretten til udstyret.

Stort set alle Nykredits leasingaftaler er finansielle aftaler, hvor landmanden selv har risikoen på restværdien og selv skal sørge for vedligeholdelse.

»Som landmand skal man se leasing som en mulighed for at få sin maskinkapacitet til at passe med de faktiske behov. Mange maskinstationer leaser f.eks. også deres maskiner, fordi det giver god mening,« siger Mik Kristensen.

Letter likviditeten

Den umiddelbare fordel er, at man som landmand undgår at binde kapital i maskiner, samtidig med at man har den fulde brugsret over udstyret. På den måde belaster man ikke likviditeten, men kan lade pengene arbejde i driften frem for at have dem bundet i dyre maskiner.

Nykredit overtager kæmpe kvægbrug - langt under salgspris 12. december · 11:43

Det samlede marked for leasing til landbruget skønnes til at ligge på omkring seks mia. kr. Men da leasingaftaler løber over kort tid, er forholdet mellem salg og portefølje meget mindre end f.eks. realkreditlån.

Cirkulær økonomi

Ud over at være CEO i Nykredit Leasing er Mik Kristensen et af medlemmerne i det Advisory Board for cirkulær økonomi, som regeringen nedsatte i 2016. Gruppen afleverede i begyndelsen af juni sine anbefalinger til, hvordan det danske samfund bedst kan omstilles til cirkulær økonomi. I denne fremtidige dagsorden spiller landbruget en stor rolle, fortæller Mik Kristensen:

»Fødevaresektoren har allerede stor succes med at omdanne det, som man tidligere kaldte spildprodukter, til noget af høj værdi«.

»Tag f.eks Arla, der omdanner fem mio. ton valle om året til kosttilskud, modermælkserstatning og ingredienser til fødevaresektoren og medicinalindustrien. En gang var det grisefoder, og nu er det en vigtig del af den danske økonomi og eksport,« fortæller Mik Kristensen som et af de eksempler, hvormed dansk landbrug bidrager til begrebet cirkulær økonomi som en afløser for lineær økonomi.

»Der er et stort økonomisk og miljømæssigt potentiale i landbruget, hvis landmændene er med i processen med at omlægge økonomien fra lineær til cirkulær økonomi,« siger Mik Kristensen.

Her er mit fokus

  1. Leasing: Sammen med Nykredit ønsker vi i Nykredit Leasing at rådgive landmænd om den optimale finansiering. I takt med at landmænd ikke ønsker at binde kapital i dyre maskiner, vil leasing vinde yderligere frem. I mange andre maskintunge brancher er leasing mere populært.
  2. Cirkulær økonomi: Er sund fornuft. Der er simpelt hen god økonomi i at øge genanvendelsen samt sikre en mere effektiv anvendelse af produkter og maskiner. Der vil komme en øget efterspørgsel efter at leje i stedet for at eje. 

Mere om temaet

Faktaboks

Det med småt ...

  • Har vundet verdensmesterskabet i juniorbridge. Spiller stadig bridge. »Det træner de små hjerneceller.«
  • Mik Kristensen træner med sognets stolthed - det lokale fodboldhold fra Høsterkøb med hjemmebane lige ved gadekæret. 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu