Sponsoreret af BASF
Lejesæd i vinterraps koster udbytte
Vinterrapsen har indtil nu haft medvind i sæsonen. God etablering, et lunt efterår, en mild vinter, og en tidlig vækststart i et mildt forår. Gode vækstbetingelser har bevirket, at der de fleste steder står nogle kraftige marker, som bare venter på varme og lys, før strækningsvæksten sætter ind.

Alle har formentlig gødet vinterrapsen optimalt i det tidlige forår, og en vækstregulering er derfor måske næste skridt i mange rapsmarker, til at kontrollere den eksplosive vækst.

Risiko for lejesæd i 2019

Snart begynder rapsen at vokse og strække sig, og så går det hurtigt – derfor er det vigtigt at man allerede tidligt tager en beslutning, om der skal foretages en vækstregulering for at få en optimal rettidig behandling. Risikoen for lejesæd øges, hvor rapsen er stor og kraftig fra efteråret, og væksten starter tidligt samt med høje temperaturer. Foregår strækningen hurtigt danner rapsen et svagt fundament. Lejesæd i raps defineres ved at planten forbliver liggende eller kraftig lænende indtil høst.

Danske erfaringer fra 2014-2015, hvor vi havde meget lejesæd, gav som følge heraf også store udbyttetab. I sortsforsøg har man set, at afgrødehøjden inden for samme sort kan variere med op til 50 cm mellem årene. Det i således måske i højere grad året end sorten, der har betydning for, om man får lejesæd.

Vækstforhold I 2019 ligner de forhold som vi havde i 2015 med en tidlig raps, som begynder at vokse og strække sig allerede i marts måned. Det gav meget lejesæd i de marker, der ikke var vækstreguleret. Det taler for, at man skal vækstregulere rapsen her i foråret 2019, så de flotte rapsmarker, som vi har mange af, ikke risikerer at gå i leje. De optimale vækstbetingelser, som sorten har haft i denne sæson, kan give lejesæd i sorter som i andre år er korte og har stabil vækst. Udbyttetab på 20-40% som følge lejesæd er ikke unormale.

Caryx beh. t.v. / ikke vækstreguleret t.h. - 9. juni 2015. Foto BASF


Vækstreguleringseffekter

En vækstregulering i foråret giver ikke altid et stort merudbytte, men man undgår tab på grund af lejesæd og følgerne heraf. 

Med Caryx kan man radikalt ændrer rapsens vækst, og det giver en række fordele:

Anden arkitektur      –         kortere raps, flere sideskud
Kortere afgrøde        –        mindre lejesæd
Stående afgrøde      –        bedre lysindstråling
Øget lysindstråling   –        mere fotosyntese
Flere sideskud         –         øget antal skulper og frø
Ensartet højde         –         jævnere afmodning

Erfaringer med Caryx viser da også, at man får mindre lejesæd, lettere høst, mindre spild, lavere vandprocent, og bevarer høstkapaciteten og dermed et lavere brændstofforbrug. Erfaringer viser at en kraftig lejesæd i rapsen let halverer mejetærsker kapaciteten i forhold til en ensartet raps de står op.

Anvendelsestidspunkt om foråret

Optimalt behandlingstidspunkt for Caryx om foråret, er så snart planterne er 20-30 cm høje (stadie 31-39) og er i vækst. Dvs. ved begyndende strækning af hovedskuddet, når der er stabil vækst i rapsen. Er der udsigt til en periode med koldt vejr, døgntemperaturer under 5 grader og frost om natten, bør man vente med at behandle, til rapsen igen er i vækst, hvilket giver den bedste effekt. Raps vokser meget hurtigt, så det er vigtigt at komme tidligt ud.

Mange ting taler for, at man foretager en vækstregulering her i foråret for at gardere sig mod tabsgivende lejesæd i vinterrapsen.

Emneord sponsoreret, BASF

Sponsoreret af BASF

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.