Lette slagtedyr og ældre kvier får nu også slagtepræmie

Flere dyr kan opnå slagtepræmie i 2022.

Kvægbrugerne kan i 2022 få slagtepræmie til flere dyr. Landbrugsstyrelsen har nemlig besluttet at udvide kriterierne for at opnå slagtepræmie, så ældre kvier og lettere dyr også kan opnå en slagtepræmie.

Til og med i år er der et alderskrav på 16 måneder for kvier, men det sættes i 2022 op til 30 måneder. Samtidig sænkes minimumsvægten ved slagtning fra 160 til 130 kg.

De øvrige kriterier, herunder at man skal levere mindst fem præmieberettigede dyr i løbet af kalenderåret, består fortsat.

Det er en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer samt Fødevareministeriet, der har ønsket ændringer af de nuværende kriterier.

Med udvidelsen af ordningen kan man i højere grad tilgodese økologiske kvæg, naturplejedyr og give de enkelte kvægbrugere større fleksibilitet i driften.

Den økonomiske ramme for ordningen er fortsat 245 millioner kroner.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle