Lettet formand efter grønt lys til "Fjordland": Unge sikrede "ja" til fusion

Landboforeningen Fjordland er en realitet. Unge medlemmers ønsker om fremtidssikret rådgivning sikrede "ja" til fusion, vurderer Lars Kristensen, formand for Landboforeningen Limfjord.

Det er ikke blevet til mange timers søvn i nat for Lars Kristensen, formand for Landboforeningen Limfjord.

Han kunne mandag aften med lettelse konstatere, at det blev et ja - omend smalt -  til den planlagte fusion af foreningen med LandboThy og Lemvigegnens Landboforening ved en ekstraordinær generalforsamling i Roslev.

Ja'et betyder, at fusionsforeningen Fjordland nu er en realitet - endda med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2021.

"Der går noget tid, inden man falder til ro. Der har været mange følelser i spil. Det er en stor lettelse, at vi nu kan komme i arbejdstøjet igen og snakke forening og forretning frem for generalforsamling", siger Lars Kristensen.

Svarede på spørgsmål

Landboforeningen Limfjord fik i modsætning til fusionspartnerne i Thy og Lemvig ikke det nødvendige flertal på to tredjedele for fusion ved den ordinære generalforsamling 31. maj og måtte derfor ud i en ekstraordinær generalforsamling 21. juni, hvor almindeligt flertal var nok til at sikre grønt lys for fusion.

Her blev udfaldet et flertal for - men et spinkelt flertal.

Lars Kristensen understreger, at de få stemmer, der afgjorde udfaldet af afstemningen om fusion (89 sagde ja, 83 nej, to stemte blankt) betyder, at der blandt medlemmerne er en bekymring, som skal håndteres.

"Vi skal selvfølgelig lytte til den bekymring, så vi ikke sætter fællesskabet over styr. Det gør vi bedst ved at vise, at vi kan skabe det, vi har sagt, vi vil skabe. Men demokratiet har talt og et ja er et ja. Det er det, vi nu arbejder ud fra i bestyrelsen".

Unge vil se fremad

I følge Lars Kristensen var to ting afgørende for, at ja'et kom i hus:

Dels var bestyrelsen denne gang bedre rustet til at svare på spørgsmål om regnskabstal og egenkapitalforhold. Og dels var ytringer fra flere unge medlemmer med til at overbevise et flertal om at stemme for fusion.

"Behovet for rådgivning ændrer sig voldsomt i de her år. Det blev italesat af nogle yngre medlemmer. De sagde, at nu skulle man huske, at det behov, man har haft indtil nu, måske ikke er det behov, man har de næste 20 år".

"Det var der bl.a. en ældre landmand, der kvitterede for: Han driver ikke selv landbrug om 20 år, så han opfordrede til, at man skulle lytte til bestyrelsens indstilling og til de unge, som mener, det er rettidigt at gå ind i et større samarbejde nu. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv", siger Lars Kristensen.

Har afsat penge til huset

Blandt bekymringerne hos de medlemmer, der var imod fusion, var ikke mindst det faktum, at Landboforeningen Limfjord har en mere velpolstret egenkapital end fusionsparterne og at denne formue på ca. 30 mio kroner går med i fusionen.

På den ekstraordinære generalforsamling blev det imidlertid gjort klart, at ca. 5 millioner af egenkapitalen på forhånd øremærkes til huset i Skive og til lokale formål.

Konstituerer sig

Den nye forening, Fjordland, får formelt hjemsted i Skive.

Fusionsbestyrelsen, der i det første år bliver en talstærk skare på 20 personer, mødes mandag, hvor det også er hensigten at konstituering med formandskabet for den nye forening skal ske.

Det har tidligere været nævnt, at strukturen bliver en formand og to viceformænd, så alle tre fusionsforeninger er repræsenteret i formandskabet.

Lars Kristensen ønsker ikke at udtale sig om, hvordan han forventer, kortene bliver fordelt.

Opdatering: Det fremgår af en tidligere version af artiklen, at Fjordland bliver en del af Landbrug & Fødevarers Region Midt.  Dette er der ikke dog endnu ikke officielt taget stilling til, da L&Fs nuværende  forretningsorden for Primærsiden ikke forholder sig til foreninger, som fusionerer på tværs af regioner. Derfor skal primærsiden træffe beslutning om, hvordan det kan håndteres. Eventuelle rettelser af forretningsordenen kan vedtages ved et delegeretmøde. Det oplyser L&F.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle