L&F ærgrer sig over muligt sprøjteforbud: "Giver skår i tilliden til politikerne"

Forslag om sprøjteforbud uden kompensation giver et solidt skår i tilliden mellem landmænd og politikere, mener viceformand i L&F.

Høringsperioden for et forslag om at forbyde sprøjtning, gødskning og omlægning af paragraf 3-arealer er netop slut. 

I et høringssvar fra Landbrug & Fødevarer lyder der en skarp kritik af forslaget, som kommer til at koste især kvægproducenter dyrt og desuden ikke kommer til at have den store positive effekt på biodiversiteten, ifølge organisationen.

Viceformand i Landbrug & Fødevarer Lone Andersen ærgrer sig over forslaget, der forventes at blive fremsat i Folketinget medio marts.

"Det er ærgerligt for tilliden og samarbejdet mellem erhvervet og så myndigheder og politikere, når vi får sådan en mavepuster, som det her er", siger hun.

Ingen kompensation

I høringssvaret klager Landbrug & Fødevarer over, at forbuddet skal gennemføres som en "generel erstatningsfri regulering uden kompensation", selvom Seges vurderer, at tabet kommer til at blive på mellem 1.200 kr. og 2.500 kr. pr. hektar for hovedparten af de berørte hektarer.

"I landbruget har vi flyttet os meget og er proaktive, når det kommer til gøre noget for biodiversiteten. Vi vil gerne være en samarbejdspartner, men jeg er bekymret for, at et forbud kommer til at have en negativ påvirkning på det fremtidige samarbejde", siger Lone Andersen og fortsætter:

"Det giver et skår i tilliden, for når sprøjteforbuddet ikke bliver kompenseret, så kan vi jo ikke lade være med at tænke, hvad det næste mon bliver".

vil gøre mere skade end gavn

Ifølge lovforslaget vil lovforslaget berøre ca. 36.000 hektar eng- og strandengarealer. Seges vurderer dog, at der er tale om ca. 44.000 hektar, hvoraf størstedelen er fersk eng.

Arealerne bliver primært brugt af kvægbedrifter til afgræsning og grovfoderproduktion, men her kan foderværdien falde kraftigt efter et forbud.

"Det vil betyde, at der ikke vil være økonomi overhovedet i at have kreaturer på græs på engene. Derfor vil det her forbud mange steder gøre engarealerne mere skade end gavn", har viceområdedirektør i L&F Anders Panum tidligere udtalt til Politiken.

Dette skyldes blandt andet, at man ikke i forbindelse med lovforslaget har forholdt sig til, hvordan arealerne efterfølgende skal forvaltes for at sikre, der rent faktisk kommer en positiv effekt for biodiversiteten. 

I LandbrugsAvisen har Lone Andersen tidligere foreslået, at man i stedet laver naturpleje på de overgroede dele af det samlede paragraf 3-areal.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle