L&F-cheføkonom går i rette med tidligere overvismand

I december sagde tidligere overvismand Niels Kærgård, at landbruget "er et betydningsfuldt, men ikke længere noget dominerende erhverv, selv når man medregner de afledede virkninger." Her er L&F-cheføkonom Frank Ølands svar.

Af Frank Øland, cheføkonom hos Landbrug & Fødevarer

Det ville være en afgørende katastrofe, hvis vi ikke havde noget landbrug

Tidligere overvismand Niels Kærgård gør sig mange gode betragtninger om at ’Erkendelsen af problemerne går så ekstremt langsomt’ i Information den 27. december.

Han undervurderer imidlertid landbrugets betydning, når han siger, at det ikke vil være nogen afgørende katastrofe, hvis vi ikke havde noget landbrug.

Det er rigtigt, at landbrugets rolle ikke længere er så stor, hvis man ser isoleret på, hvor mange der arbejder ude på gårdene. I 1966 var der i primærlandbruget og gartneri beskæftiget 283.000 personer, mens der i 2015 kun var 63.000 personer.

Men hvis vi ikke havde et landbrug i Danmark, så ville vi heller ikke have de tæt knyttede forarbejdningserhverv; mejerier, slagterier samt stivelses- og sukkerfabrikker. Den danske agroindustri, der producerer maskiner mv. til landbruget ville også få det svært.

17-årig åbner maskinudlejning - Jeg har altid drømt om at være selvstændigMaskiner 18. november · 08:18

Dertil kommer at nogle i afledte støtteerhverv - lige fra den lokale elektriker over bankmanden til vognmanden - ville miste deres job. De skal tælles med.

Hvis dansk landbrug forsvandt i morgen, så ville det koste 122.000 danske arbejdspladser. Det ville efter min mening være en afgørende katastrofe, hvis de jobs pludselig forsvandt. Det ville med et slag fordoble ledigheden.

Hvis landbruget forsvandt, så ville det også ramme eksportindtægterne. Nogle erhverv kræver i sig selv en stor import for at realisere eksporten, så det kan være nyttigt at se på nettoeksporten for at få et billede af, hvor meget et erhvervs eksport egentlig betyder for dansk økonomi.

Betragtes alene landbruget og de tæt knyttede forarbejdningserhverv; mejerier, slagterier samt stivelse- og sukkerfabrikker var nettoeksporten på 49 mia. kr. i 2015. Det svarer til godt 2,5 pct. af BNP. Et stort hul at fylde op, hvis dansk landbrug forsvandt. Dertil kommer selvfølgelig en væsentlig større import af fødevarer til 5,7 mio. danskere.

Endelig er det jo også en tanke værd, at vi uden et dansk landbrug ville blive helt afhængige af udenlandske fødevarer som generelt har lavere fødevaresikkerhed, lavere dyrevelfærd og et højere forbrug af antibiotika. Måske ville det ikke være ”nogen afgørende katastrofe”, men det ville da være ærgerligt, hvis vi skulle ende med at blive tvunget til at sætte tænderne i udenlandske fødevarer, når nu vi kan lave dem bedre selv.

Faktaboks

Information bragte d. 27. december et interview med Niels Kærgård i forbindelse med, at han til marts bliver professor emeritus.

I interviewet siger han blandt andet, at landbruget spiller en vigtig rolle for landskabsforvaltningen, men ikke er afgørende for samfundsøkonomien.

Læs hele interviewet: ’Erkendelsen af problemerne går så ekstremt langsomt

Information bragte i dag, torsdag, en lettere forkortet udgave af Frank Ølands svar.

 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu