L&F-chef: Fejl i historiske data irrelevant for Landbrugspakken

Landbrugspakken reducerer samlet set kvælstofudledningen, og derfor er det irrelevant, at ferskvandsdata tilbage til 2012 kan være fejl-analyseret, mener L&F.

"Det er jo årstal, der er brugt i grundlaget for vandplanerne og i Landbrugspakken. Så det er rigtigt vigtigt, at man kan stole på de tal."

Sådan sagde landbrugspolitisk seniorrådgiver Lisbet Ogstrup til Altinget, efter Miljøstyrelsen har fortalt, at fejl i målinger af kvælstof- og fosforindhold i ferskvandsdata har været fejlramte i perioden 2012-2014.

At inddrage Landbrugspakken mener Anders Panum Jensen, vand- og naturpolitisk chef hos Landbrug & Fødevarer, er irrelevant.

"Det er meget usagligt, at Danmarks Naturfredningsforening allerede nu begynder at drage konklusioner i forhold til Landbrugspakken", mener Anders Panum Jensen.

"Samlet set betyder den jo yderligere kvælstofreduktioner. Den indeholder jo flere tiltag til at begrænse udledelsen af kvælstof end lempelser", siger han.

Han påpeger, at landbruget i 2017 og 2018 udlægger kompenserende, frivillige efterafgrøder – som bliver obligatoriske for landmænd, hvis der mangler frivillige efterafgrødearealer. Derudover kommer der øvrige, kompenserende tiltag fra 2018 og frem – eksempelvis vådområder og minivådområder.

Brødre taber millioner på mink 7. december · 07:09

"Uanset diskussionerne om udgangspunktet, så ændrer det ikke på, at landbrugspakken samlet set reducerer udledningen af næringsstoffer. Det er svært at se, hvorfor det skal gøres til et problem, hvad udgangspunktet har været," mener Anders Panum Jensen.

Miljøstyrelsen har tidligere meldt, at laboratorieanalyserne - der har været fejlramte - har undervurderet indhold af fosfor og kvælstof.

ALS-laboratoriet overtog opgaven med ferskvandsmålingerne 1. januar 2016. Fejlen betyder, at de målte TN-værdier - for kvælstof - er mellem tre og 10 procent for lave, afhængig af koncentrationsniveauet. Ved kvælstofmålingerne har ALS ikke efterlevet kravene om forbehandling af prøverne.

Ved fosfor - TP-værdierne - har værdierne været op til 30 procent for lave. Det skyldes, at ALS-laboratoriet har anvendt en oplukningsmetode, der ikke har været tilstrækkelig effektiv.

Styrelsen har endnu ikke oplyst, hvordan de tidligere fejl, som er sket i perioden 2012-2014, er opstået. Miljøstyrelsen undersøger de forskellige laboratoriers analysemetoder tilbage til 2010.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu