L&F-direktør: Nyt Seges-selskab skal lette finansieringen af grøn omstilling

Adskillelse af L&F og Seges gennem stiftelsen af selskabet Seges Innovation P/S skal understrege, at Seges arbejder uafhængigt af erhvervspolitiske interesser. Det vil gøre det lettere at tiltrække finansiering til den grønne omstilling i landbruget, siger Flemming Nør Pedersen, adm. dir i Landbrug & Fødevarer.

Når Landbrug & Fødevarer ved årsskiftet slipper ejerskab og kontrol med størstedelen af Seges, sker det først og fremmest for at sikre Seges' muligheder for at kunne finansiere udvikling og innovation og dermed den grønne omstilling af landbruget.

Det siger Flemming Nør Pedersen, konstitueret adm. dir. i Landbrug & Fødevarer.

”Vi gør det her, for at Seges Innovation som privat, uafhængig forsknings- og udviklingsorganisation skal have de bedste muligheder for at tiltrække yderligere finansiering til at drive den grønne omstilling i landbruget og for, at det også fremadrettet er hævet over enhver tvivl, at Seges Innovation arbejder uafhængigt af andre interesser", siger han.

Som økologerne

En lignende øvelse er allerede foretaget, da Landbrug & Fødevarer tidligere i år – i samarbejde med Økologisk Landsforening – skilte begge organisationers økologiske forskning ud i et uafhængigt non-profit forsknings- og videnformidlingsselskab, forklarer Fleming Nør Pedersen.

”Det ligger i naturlig forlængelse, at vi nu udskiller al øvrig forskning og forskningsfaglig vidensformidling i et tilsvarende non-profit forsknings- og videnformidlingsselskab. Det vil yderligere synliggøre, at forskningen gennemføres uafhængigt", siger han.

"Vi tror på, at det vil styrke mulighederne for at indgå stærke samarbejder med andre forskningsorganisationer og virksomheder – både nationalt og internationalt”.

DLBR ikke bekymret

Flemming Nør Pedersen understreger, at Seges’ samarbejde med landbrugets rådgivningsselskaber i branchesamarbejdet DLBR  fortsætter uændret trods de organisatotiske ændringer

I DLBR er der da heller ingen betænkeligheder at spore.

”Jeg tror ikke, vi i DLBR kommer til at mærke synderligt til den forandring, som L&F og Seges er undergået. Vi vil f.eks. fortsat i fællesskab købe Seges til at drifte og udvikle IT-løsninger, som vi bruger i vores rådgivningsarbejde i dagligdagen – såsom f.eks. Ø 90”, siger Thomas Bay Jensen, adm. dir. i Bornholms Landbrug & Fødevarer og formand for DLBR-samarbejdet.

Thomas Bay Jensen tror, den nye selskabskonstruktion kan blive en fordel for DLBR.

”Det glædelige ved det her er, at der kommer rigtig meget fokus på innovation og udvikling i samarbejdet mellem Seges Innovation og DLBR. Egentlig tror jeg, vi kommer lidt tættere på hinanden på grund af de organisatoriske ændringer mellem L&F og Seges”.

Thomas Bay Jensen vil ikke udelukke, at også DLBR vil tilpasse måden at organisere samarbejdet på, for at ’være tættere på innovationsdelen’.

”Ikke politisk styret”

Henrik Bertelsen, næstformand i Landbrug & Fødevarers Familielandbrugssektion, har tidligere deltaget i et udvalgsarbejde omkring Seges. Han ser de organisatoriske ændringer af Seges som egentlig overflødige men politisk nødvendige.

”I bund og grund handler det vel om at leve op til de krav, myndighederne stiller, for at Seges kan få del i midler fra promilleafgiftsfonden og lignende. Med den nuværende konstruktion kan nogen rejse den mistanke, at Seges er politisk styret af Landbrug & Fødevarer. At L&F så at sige kan sidde og sortere i resultater fra undersøgelser: Er der svar, vi ikke bryder os om, så fjerner vi det. Det er vel den mistanke, man ønsker at eliminere”, siger Henrik Bertelsen.

"Lidt træls og bøvlet"

”Personligt synes jeg, det er lidt træls og lidt bøvlet, men det er jo fordi jeg ved, at Seges ikke er en politisk organisation – den er dybt, dybt faglig”, siger Henrik Bertelsen og fortsætter:

”Du får da aldrig nogensinde en Leif Knudsen (chefkonsulent ved Seges, red.) til at sige noget, der ikke passer, om kvælstof – uanset hvor mange gange, man måtte slå ham i hovedet med en tung hånd fra Axelborg”. 

”Det ændrer ikke på, at nogen uden for vores system kan tænke, det foregår sådan. Så må vi jo tilpasse os og lave en ny struktur. Og er der regler, der siger, man ikke må være tilknyttet en politisk organisation, så efterlever vi det”.

”Jeg håber først og fremmest, at Seges bevarer kontakten ud til vores landmænd, så vi også fremover vil opleve en praksisnær forskning og udvikling", slutter Henrik Bertelsen.

Fortsat praksisnær

Det vil man, forsikrer Flemming Nør-Pedersen, adm. dir. i Landbrug & Fødevarer:

"Seges’ specialkompetence er netop praksisnær forskning og udvikling til gavn for landmanden og landmandens rådgivere - og dermed til det praktiske landbrug. Det ændres der ikke på fremover”.

Flemming Nør-Pedersen understreger også, at landmænd fortsat vil have adgang til Landbrugsinfo, webinarer, kongresser, digitale værktøjer med mere.

Sektorerne Kvæg, Svin, Planter, Økologi samt Økonomi &Virksomhedsledelse vil desuden uændret arbejde med deres strategier, ligesom Landbrug & Fødevarer fortsat vil kunne bestille erhvervspolitiske opgaver om f.eks. vandmiljø ved Seges.

”Seges innovation P/S vil også fremover på konsulentbasis løse faglige opgaver – som f.eks. en rapport eller analyse. For alle, også for Landbrug & Fødevarer”.

Fond endnu ikke stiftet

Med de kommende organisatoriske ændringer vil Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse ikke længere være Seges’ øverste ledelse – det bliver en fond og en fondsbestyrelse, hvor flertallet af medlemmerne er uafhængigt af Landbrug & Fødevarer.

Stiftelsen af fonden er p.t. ikke tilendebragt, siger Flemming Nør-Pedersen.

Faktaboks

Det sker:

  • SEGES’ nuværende faglige forsknings- og udviklingsprojekter overflyttes til SEGES Innovation og fortsætter uændret. Landmænd og landbrugsrådgivere via DLBR kan som altid trække på viden og værktøjer. 
  • SEGES Innovation P/S etableres som en nonprofit virksomhed.  
  • En fond ejer A-aktierne og dermed alle stemmerettighederne i SEGES Innovation P/S. Landbrug & Fødevarer har B-aktierne og ingen stemmerettigheder.  
  • Flertallet af fondens bestyrelse er uafhængigt af Landbrug & Fødevarer. Fondens bestyrelse skal sikre, at forskningen og udviklingen i SEGES Innovation sker uafhængigt. 
  • Fonden nedsætter SEGES Innovations bestyrelse, som skal bestå af et flertal af uafhængige medlemmer.   
  •  531 medarbejdere* i det nuværende SEGES bliver en del af SEGES Innovation P/S - det er blandt andet de nuværende innovationsafdelinger HusdyrInnovation, Miljø- og PlanteInnovation. 
  • 155 medarbejdere* bliver i Landbrug & Fødevarer. Det drejer sig bl.a. om afdelingerne Erhvervsjura, Skat og Veterinær- & Kvalitetsforhold, som ikke primært arbejder med forskning og udvikling, samt ungdomsorganisationerne 4H og LandboUngdom. 

Kilde: Landbrug & Fødevarer

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle