L&F-direktør undrer sig: Beregninger for udtagning af lavbundsjord er for pessimistisk

Fødevareministeriet mener, at der kun er potentiale for at udtage 38.000 ha lavbundsjord, men det er alt for pessimistisk, mener L&Fs miljødirektør.

Der er langt fra enighed om potentialet for udtagning af lavbundsjord, en af landbrugets store klimasyndere.

Mens Landbrug & Fødevarer peger på et potentiale på op til 100.000 ha, lyder det i et notat fra Fødevareministeriet, at potentialet reelt ligger på 38.000 ha.

Det skyldes, at ministeriet har medregnet en lang række barrierer for at udtage lavbundsjordene, og det er en pessimistisk tilgang, mener L&F.

"De har helt klart taget en pessimistisk tilgang, hvor de lader sig stoppe af en barriere. Der mener vi, at der er en masse tekniske løsninger, der kan komme i spil, og at de barrierer, der vil være, kan håndteres", siger miljøchef Anders Panum.

der findes løsninger

Den største barriere for at udtage og vådlægge lavbundsjord er risikoen for, at man frigiver fosfor fra markerne ud i vandmiljøet.

"Man kan lave afværgeforanstaltninger, som f.eks. bassiner, der kan håndtere fosforen, så der findes tekniske løsninger", siger Anders Panum.

Derudover har ministeriet fratrukket 40.000 ha, som dækker over ikke lavbundsjord på ikke-sammenhængende arealer under 10 ha, og det forstår miljødirektøren ikke.

"Der mener vi tværtimod, at med enkle, fleksible ordninger, som ikke kræver en masse forundersøgelser, så er det muligt at tage de mindre stykker ud også", siger han.

ambitionsniveauet skal kendes nu

Det med at udtage lavbundsjord kan være udfordrende, så er det ikke fint at komme igang med de 38.000 ha til en start?

"Det er rigtigt, at det kan være udfordrende, og det kan tage langt tid ikke mindst, fordi det ofteste skal foregå med jordfordeling. De projekter kender vi, og det kan tage flere år", siger miljødirektøren og fortsætter:

"Derfor mener vi også, at man skal sætte ambitionsniveauet højt, fordi man skal have sat en masse aktører i gang nu. Vil man nå en masse inden 2030, så dur det ikke, at man går i gang med lidt af det nu, og så skal se på det igen om fem år. Så når man ingen vegne".

"Skal man nå noget i 2030, så er det nu de forskellige aktører, kommuner, lodsejer, Naturstyrelsen, konsulenter og så videre, skal kende ambitionsniveauet. Man kan ikke komme i sidste øjeblik og forlange at få udtaget 50.000 ha inden 2030".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle