L&F dropper retssag om sprøjteforbud

Udvalgt til weekend: Pesticidaftale har fjernet grundlag for landmænds sag mod sprøjteforbud i Egedal. Lignende sag i Østjylland kører videre.

En efterhånden årelang strid mellem Egedal Kommune, Miljø- og Fødevareklagenævnet og Landbrug & Fødevarer ser nu ud til at få sin ende.

Efter anbefaling fra advokat Håkun Djurhuus vil L&F nemlig nu droppe sagen.

Det fortæller L&Fs chefjurist Charlotte Bigum Lynæs.

"Baggrunden for den beslutning er, at pesticidaftalen, der er indgået af et bredt flertal i Folketinget, fjerner det reelle grundlag for meningsfuldt at efterprøve lovligheden af sprøjteforbuddet i Bjellekær i Egedal Kommune", siger hun.

Tæppet trukket væk

I 2016 besluttede Egedal Kommune at lave et sprøjteforbud på et 67 hektar stort område ved Bjellekær Kildeplads, som er en såkaldt BNBO - et boringsnært beskyttelsesområde.

Forbuddet blev i 2017 stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvilket fik Landbrug & Fødevarer til at gå rettens vej i 2018.

"For det er vidtgående forbud, og man har ikke dokumenteret, at de er nødvendige", siger Charlotte Bigum Lynæs.

Siden da, i januar 2019, er der blevet indgået en ny politisk aftale, hvor kommunerne skal udlægge BNBOer, hvilket altså trækker tæppet væk under denne sag, lyder vurderingen om forbuddets nødvendighed.

"Vi vil nu søge om at opnå forlig med Kammeradvokaten om, at hver part dækker egne omkostninger, for det er ny regulering, der er årsagen til vores ændring", siger Charlotte Bigum Lynæs.

Beder-sag kører videre

Landbrug & Fødevarer har en anden sag kørende i Østjylland, kendt som Beder-sagen.

Her er det Aarhus Kommune, der har indført et sprøj- teforbud som led i en indsatsplan med en anden hjemmelsbestemmelse end Egedal, og derfor kører dén sag videre.

"Sagen i Beder, som verserer i Vestre Landsret, er ikke påvirket af pesticidaftalen, og den opretholdes", understreger chef-juristen.

Vil have fuld kompensation

I Egedal vil Landbrug & Fødevarer nu kæmpe videre for at skaffe de syv lodsejere fuld erstatning.

Der har været taksation, hvor der blev udmålt en erstatning, som ifølge L&F var »urimeligt lav«, og derfor er sagen nu overgået til Overtaksationskommissionen.

I den første vurdering lød erstatningen på omkring 51.000 kr. pr. ha., hvor L&F krævede omkring 130.000 kr. pr. ha.

Af de syv lodsejere kæmper en enkelt for totalekspropriation.

Faktaboks

Om sprøjteforbud og BNBO

  • Den nye pesticidaftale blev aftalt januar 2019 og går på, at kommunerne kan lave sprøjte- og gødskningsforbud ved boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
  • Dem er der 5.500 af over hele landet, og det løber op i ca. 22.000 hektar, hvoraf 9.500 ha er marker.
  • Kommunerne har til og med 2022 til at lave frivillige aftaler lokalt, inden staten går ind og laver generel regulering på området.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle