L&F erkender fejl og skærper procedurer i samarbejde med forskere

Landbrug & Fødevarer erkender fejl i to tilfælde, hvor organisationen har samarbejdet med universiteter.

Efter en systematisk gennemgang af projekter, hvor Landbrug & Fødevarer har samarbejdet med landets universiteter, beklager organisationen, at der er fundet fejl, som ikke burde have fundet sted.

Organisationen har gennemgået mere end 100 projekter, der er udført siden 2014. Og i to tilfælde har organisationen fundet betydelige fejl i det arbejde, L&F har udført.

Det skriver L&F i en pressemeddelelse.

EVi er dybt afhængige af samarbejdet med landets universiteter. Kan vi ikke samarbejde, kan vi ikke finde løsninger til gavn for fremtidens fødevareproduktion. Derfor har vi gennemgået mere end 100 projekter, og desværre har vi fundet to, hvor vi ikke har levet op til den standard, vi ønsker for samarbejde med forskere og universiteter", siger Landbrug & Fødevarers adm. direktør, Anne Lawaetz Arhnung.

Gennemgangen af de mange projekter kommer efter massiv medieomtale af en rapport om oksekød, hvor L&F har leveret input til en pressemeddelelse og skrevet udkast til de indledende kapitler uden, at det var klart deklareret, at det kom fra organisationen.

De to nye projekter drejer sig om en tilsvarende oksekødsrapport fra 2014, og selvom L&F ikke har leveret udkast til afsnit, er armslængdeprincippet desværre blevet brudt, bl.a. ved at påpege at den eksterne komunikation afhænger af forskernes resultater.

Det andet projekt handler om sammenhængen mellem kød og kræft. Projektet er lavet i samarbejde med DTU. I forbindelse med det projekt har L&F forsøgt at influere en overskrift på nyheden om rapporten til DTU’s hjemmeside. I stedet for ’Stoffer i kød kan være kræftfremkaldende’, foreslår L&F ’Kød alene giver ikke kræft’. DTU afviser forslaget.

Det er en graverende fejl, og det er ikke en opgave for L&F’s politiske medarbejdere at søge indflydelse på overskrifter på nyheder hos DTU.

”Der må ikke herske tvivl om, at vi skal overholde armslængdeprincippet. Forskerne skal naturligvis have den nødvendige frihed til at tilvejebringe og publicere deres resultater, uanset hvad de måtte vise, og med den ordlyd universiteterne foretrækker,” siger Anne Lawaetz Arhnung.

Som en konsekvens af fejlene i samarbejdet med universiteterne indfører Landbrug og Fødevarer nu en række tiltag, der skal sikre, at der ikke igen kan såes tvivl om samarbejdet mellem organisationen og forskerne. Tiltagene betyder bl.a., at politiske medarbejdere ikke længere kan samarbejde med universiteterne om projekter, der handler om at tilvejebringe og publicere ny viden.

”Ingen har større interesse i at få ryddet op i det her end os. Vi har brug for samarbejdet med universiteterne. Derfor tager vi nu de her tiltag for at sikre, at der ikke opstår tvivl om intentioner eller L&F’s rolle, når vi samarbejder", siger Anne Lawaetz Arhnung.

Faktaboks

Det gør L&F:

  • Der indføres kodeks for samarbejde med universiteterne, som bl.a. betyder, at:
  • Politiske medarbejdere – som defineres som medarbejdere, der får deres løn helt/delvist finansieret af kontingentmidler – ikke kan samarbejde med universiteter om projekter, der har til formål at frembringe og publicere ny viden.
  • Vi indskærper kendskab, forståelse, accept og respekt for forskningsfrihed i alle de samarbejder, vi i L&F indgår med universiteter og øvrige offentlige myndigheder.
  • Vi indskærper armslængde til hver en tid i forhold til forskningsresultater, der fremkommer i forbindelse med de samarbejder.
  • Vi indskærper ledelsens tilsynspligt med den praktiske overholdelse af principperne om forskningsfrihed og armslængde i det daglige arbejde; herunder, at alle samarbejdsaftaler og kontrakter, der indgås mellem L&F og universiteterne fremover indgås af ledelsen, samt at medarbejdere, der i dag måtte have haft denne opgave, fratages det ansvar.
  • Bliver vi af universiteter bedt om at bidrage til deres forskningsprojekter med data, informationer eller synspunkter, stiller vi som krav, at kilden bliver fuldt deklareret i en evt. publikation.
  • Bidrager vi til øvrige generelle publikationer, beder vi også om, at det er deklareret.
  • Der indføres stikprøvekontrol i relation til projekter, der inkluderer samarbejde med universiteter for at sikre, at vores kodeks og guidelines overholdes.
  • Der indføres obligatorisk uddannelse af medarbejdere, så de kender kodeks og guidelines.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle