L&F: Fornuftigt at fastholde adgang til at bejdse roefrø med neonikotinoider

"Vi sprøjter ikke roerne med neonikotinoider - vi bejdser roefrøene og tager roerne op før planterne blomstrer", understreger Niels Peter Nørring, Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarers områdedirektør indenfor bæredygtighed, Miljø & EU, Niels Peter Nørring, finder det positivt, at miljøminister Lea Wermelin (S) ikke lægger op til et totalforbud mod brug af insektmidler af klassen neonikotinoider men er indstillet på, at der fortsat skal være adgang til at give dispensation til bejdsning af roefrø med neonikotinoider.

"Vi synes, det er fornuftigt, at man fastholder den nuværende praksis med dispensationer", siger Niels Peter Nørring.

"Sikker brug"

Neonikotinoider er under mistanke for at kunne give massedød blandt honningbier, men Niels Peter Nørring understreger, at Landbrug & Fødevarer har tillid til den faglige vurdering, som Miljøstyrelsen har foretaget og som viser, at der ved bejdsning af roefrø er tale om en sikker anvendelse, som ikke går ud over bierne.

"Vi har i landbruget en kæmpe interesse i en stor bestand af bestøvere, og vi lægger i høj grad vægt på, at de pesticider, vi bruger i landbruget er sikre og at de ikke skader vores bier", siger Niels Peter Nørring.

Sprøjter ikke

"Derfor skal man også være opmærksom på, at der ikke gives dispensation til at man må sprøjte med neonikotinoider i roerne - men om bejdsning af roefrø", siger Niels Peter Nørring.

Han peger på, at roeplanterne først blomstrer andet år - og roerne bliver taget op det første år.

"Bierne kommer, når de kan finde pollen og nektar. Dermed giver det sig selv, at bierne ikke kommer i kontakt med neonikotinoidet".

"Vi er nødt til at forholde os til de faglige vurderinger fra Miljøstyrelsen - og vi opfordrer politikerne til at gøre det samme", tilføjer Niels Peter Nørring.

EU-forbud

Miljøstyrelsens dispensationer til at danske roer må bejdses med neonikotinoider gives, selvom EU sidste år - efter anbefaling af Efsa - EU’s fødevaresikkerhedsagentur - skærpede reglerne for brug af neonikotinoider og indførte et forbud mod at bruge midlerne på friland.

Efsas vurdering i sagen er dog ifølge Niels Peter Nørring baseret på koncentrationer af neonikotinoider, som ligger langt over det, man bruger i Danmark.

"Når vi bejdser i Danmark, er det med meget lave koncentrationer".

 

Faktaboks

DOKUMENTATION:

Sådan skrev miljøminister Lea Wermelin i et svar til Venstres Erling Bonnesen 12. juli:

Spørgsmål nr. S 26

"Vil ministeren tage initiativ til at indføre et totalforbud mod brug af neonikotinoider i Danmark, således at der ikke længere vil være dispensationsadgang til f.eks. bejdsning af roefrø?"

Svar

"Det er vigtigt at sikre bierne og miljøet. Miljøstyrelsen følger en stram dispensationspraksis for på den måde, at sikre muligheden for at beskytte afgrøder mod insektangreb og samtidig sikre en bedre beskyttelse af bier i Danmark. Miljøstyrelsen har foretaget en konkret faglig vurdering, der følger reglerne i pesticidforordningen og den stramme danske dispensationspraksis.

Miljøstyrelsen vurderer, at bejdsning af roefrø, med en lav koncentration af neonikotinoider, ikke udgør en uacceptabel risiko for miljø eller sundhed med de fastsatte risikobegrænsende foranstaltninger".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle