L&F: Grøn elektrificering øger forsyningssikkerheden - men der er udfordringer

Projektet Elektrificering af fødevareindustrien har kørt i tre år, og i alt har 20 virksomheder fået hjælp til at øge det elektriske energiforbrug. Det er ifølge L&F til gavn for klimaet og forsyningssikkerheden.

Tirsdag er der afslutningskonference i projektet Elektrificering af fødevareindustrien, som har kørt i tre år.

I projektets løbetid har 20 virksomheder fået hjælp og rådgivning til at øge det elektriske energiforbrug. Erfaringerne viser, at det i en vid udstrækning både er teknologisk og økonomisk muligt at erstatte fossile brændsler med grøn strøm.

Det skriver L&F i en pressemeddelelse.

Bag projektet står Industriens Fond, Viegand Maagøe A/S, Dansk Industri, DTU Mekanik, Green Power Denmark og netop Landbrug & Fødevarer. 

Organisationen mener, at der er et stort grønt potentiale i en elektrificering af industrien, forklarer Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

- Projektet har understreget, at der for mange virksomheder kan være en rigtig god idé i at undersøge, hvordan mere af ens energiforbrug kan komme fra grøn strøm. Det har flere steder vist sig muligt at erstatte fossile brændsler med elektricitet, og elektrificering kan derfor være et meget effektivt tiltag i den grønne omstilling, siger Flemming Nør-Pedersen, der også fremhæver, at elektrificeringen øger forsyningssikkerheden for mange virksomheder. 

- Det højeste niveau af forsyningssikkerhed opnår man, hvis man har en flerstrenget energiforsyning, og elektricitet er et oplagt grønt alternativ sammen med andre energikilder, tilføjer han.

Det er dyrt og teknologisk udfordrende

Projektet har dog også givet en bedre forståelse af de udfordringer, der kan opstå ved elektrificering, såsom komplekse produktionsforhold, fortsat behov for gas til visse produktionsprocesser eller de meget store investeringer. 

Derfor er det for konkurrenceevnen i fødevareindustrien vigtigt med effektive investeringer i elnettet, siger Flemming Nør-Pedersen, der efterlyser at høj leveringskvalitet og lave omkostninger til transport af energi skal gå hånd i hånd

- Der er derfor fortsat brug for støtteordninger, som eks. Erhvervspuljen, der er dedikeret til omstilling fra gas til el. Det er også vigtigt at holde sig for øje, at der på nuværende tidspunkt er nogle helt klare teknologiske barrierer for elektrificering, hvilket især gælder for højtemperaturprocesserne. Her er der fortsat brug for gas og udbygning af grøn biogas, siger Flemming Nør-Pedersen.  

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle