L&F: Grundlaget for vandplaner vakler

Landbrug & Fødevarers viceformand, Lars Hvidtfeldt, er glad for, at ny rapport giver opbakning til et nyt syn på det faglige grundlag for vandplanerne.

Fremadrettet skal vandplanerne baseres på et solidt og gennemarbejdet fagligt grundlag og med langt større fokus på de lokale forholds betydning.

Det mener Landbrug & Fødevarers viceformand, Lars Hvidtfeldt, om den rapport, som et panel af internationale miljøeksperter har afleveret efter at have evalueret de danske vandplaner og modellerne bag.

"Rapporten bekræfter i al væsentlighed den kritik, som vi har rejst af det faglige grundlag bag vandplanerne. Seks af vores syv centrale kritikpunkter bekræftes fuldt ud. Samtidig konkluderer forskerne, at beregningerne i vandplanerne ikke er gode nok til at kunne danne grundlag for konkrete krav og indsatser overfor udledning af kvælstof i de enkelte vandområder", siger Lars Hvidtfeldt i en pressemeddelelse.

Landbrug & Fødevarer får blandt andet medhold i, at betydningen af andre faktorer end kvælstof skal inddrages, og at årstidernes betydning for kvælstoffets indflydelse på vandmiljøet skal analyseres og indgå i planerne. Begge aspekter har Landbrug & Fødevarer selv ladet analysere af uvildige forskere. Evalueringen bekræfter også Landbrug & Fødevarers påstand om, at hvert vandområdes miljøpotentiale skal analyseres i stedet for den grove inddeling, som ligger i de nuværende planer.

På den baggrund kan der ikke være tvivl om, at det faglige grundlag bag vandplanerne ikke er godt nok. Der er behov for at der bliver gået langt mere grundigt til værks, siger L&F.

Niels Rasmussen: Jeg fik solgt gården overraskende hurtigt 14. december · 15:27

"Det vil være ødelæggende for landbruget og erhvervslivet i landdistrikterne, hvis vi skal reguleres efter de urealistiske krav, der er resultatet af et helt utilstrækkeligt fagligt forarbejde. I nogle områder vil det betyde at halvdelen af landbrugsjorden skal lægges brak med voldsomme økonomiske konsekvenser til følge både for landmænd og lokalsamfund", siger Lars Hvidtfeldt.

"Vi har nu de internationale eksperters ord for, at kravene til landbruget er beregnet på et alt for usikkert grundlag. Det må naturligvis betyde, at der fremadrettet skal laves nye planer baseret på et pålideligt grundlag, og hvor viden om lokale forhold sættes markant mere i spil", siger Lars Hvidtfeldt.

Han glæder sig over, at der har været politisk mod til at tjekke grundlaget for vandplanerne.

"Det var et vigtigt element i fødevare- og landbrugspakken, at vi fik en uvildig evaluering, og det er jeg partierne bag pakken taknemmelig for. Nu skal der så handles på den entydige kritik, som rapporten indeholder. Landmændene har meget længe levet med en stor usikkerhed om fremtiden. Derfor har vi brug for, at politikerne hurtigt får sat arbejdet med et etablere et nyt og stærkt fagligt grundlag i gang, så vi kan få en fair regulering af landbruget, og undgå at bruge unødvendige samfundsressourcer," siger Lars Hvidtfeldt.

 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu