L&F: I landbruget er vi parate til at give flere unge mulighed for at komme uden for skolens vægge

Landbrug & Fødevarer bakker op om flere af anbefalingerne i Reformkommissionens netop offentliggjorte rapport. Blandt andet obligatorisk praktik i folkeskolen samt hverdagspraktik for skoletrætte elever i udskolingen

Det skriver Landbrug & Fødevarer i en kommentar til rapporten.

Det er en markant samfundsmæssig udfordring, at så stor andel af de unge parkeres på kanten af arbejdsmarkedet, og dermed de facto på kanten af et fællesskab, lyder det.

Det skal der gøres noget ved, mener Merete Juhl, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer efter at have læst Reformkommissionens netop offentliggjorte rapport, "Nye Reformveje 2". 

-I landbrugs- og fødevareerhvervet vil vi gerne gøre endnu mere for at sikre, at flere unge får forløst deres potentiale. Derfor har Landbrug & Fødevarer lavet en ny vision for fremtidens medarbejdere i fødevareklyngen, der stiller skarpt på, hvordan vi som erhverv kan hjælpe unge i uddannelse og job. Det handler blandt andet om at skabe fleksible og praksisrettede uddannelsesforløb, som matcher den gruppe af unge, der ikke nødvendigvis passer ind i det eksisterende uddannelsessystem. Dette skal ske i tæt samarbejde mellem virksomheder, myndigheder og skoler, siger hun
 
Og netop praksisfagligheden er, ifølge Landbrug & Fødevarer, også i fokus i kommissionens anbefalinger. Det gælder blandt andet anbefalingerne om obligatorisk praktik i folkeskolen samt hverdagspraktik for skoletrætte elever i udskolingen.

-Det er anbefalinger som vi kun kan bakke op om. I landbruget er vi parate til at give endnu flere unge en mulighed for at komme uden for skolens fire vægge, siger Merete Juhl.
 
Landbrug & Fødevarer er som udgangspunkt også positive over for kommissionens forslag om en ny ungdomsuddannelse, der kombinerer det boglige og praktiske indhold i undervisningen, og som kan spore flere unge ind på at blive faglærte. Der er dog stadig mange ubekendte, som skal klargøres. Blandt andet udbuddet af uddannelsen og dermed, hvilke konsekvenser ændringen vil have for de eksisterende erhvervsskoler.
 
- Der er meget vi kan gøre for at styrke erhvervsuddannelserne herunder skolerne, som udbyder dem, men vi skal passe på med ikke at smide alt, der faktisk fungerer ud med badevandet. Det gælder den kultur, historik og særlig fællesskabsånd, som blandt andre landbrugsskolerne er garant for. Skolerne har gennem et unikt kostskolemiljø knækket koden til at tiltrække og fastholde elever, og det skal vi i højere grad lade os inspirere af på andre uddannelser fremfor at begrænse, siger Merete Juhl.

/mebo


 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle