L&F indgår partnerskab med ministerium - "Landbruget skal rykke op i en helt ny liga"

Partnerskabsaftale med L&F om præcisionslandbrug skal rykke landbruget op i »en helt ny liga«, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Landbrug & Fødevarer har besluttet at indgå et formaliseret partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet om præcisionslandbrug og smart regulering.

Partnerskabet skal udforske potentialet i at øge delingen af de mange digitale data, som det fremstormende præcisionslandbrug genererer via GPSer, droner og satellitter.

Det sker ud fra en forventning om, at der er store fordele at høste, både for landmænd, for miljø og klima og for myndighederne.

»Fra regeringens side er vi helt grundlæggende interesseret i et partnerskab, fordi vi har et ønske om, at danske landmænd skal blive verdens bedste til at bruge digitale løsninger. Vi ser for os, at vi kan rykke vores landbrugsproduktion op i en helt ny liga«, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

»I præcisionslandbrug bruger landmænd data fra droner, satellitter og GPS-teknologi i marken til at blive mere effektive og miljøvenlige i forhold til gødning og sprøjtemidler. Hvis vi i Miljø- og Fødevareministeriet havde adgang til data fra markarbejdet, kunne man droppe sprøjtejournalen og gødningsregnskabet«.

»Vi synes, landmændene skal have mulighed for at gøre det, de er bedst til, i stedet for at være skrivebordsgeneraler«.

Med åbent sind

I Landbrug & Fødevarer siger Martin Merrild, at også han ser store perspektiver i et samarbejde om præcisionslandbrug og smart regulering.

»Vi går fordomsfrit og med åbent sind ind i det her. Vi ved, der ligger en masse muligheder i at håndtere flere informationer digitalt, for det gør vi allerede. Det spændende i partnerskabet ligger i forhold til, om myndighedernes behandling af erhvervet og diverse kontrolfunktioner kan ske mere smidigt«.

Martin Merrild understreger, at det ikke er ukendt land for landbruget at samarbejde med myndighederne om landbrugsdata. Det sker allerede i bl.a. Kvægdatabasen, som er unik i international sammenhæng.

»Kvægdatabasen betyder, at vi har større styr på husdyrsundheden, end det offentlige har på borgernes sundhedsjournaler. Det nye partnerskab er på sin vis en videreudvikling af tankegangen i de databaser, vi kender«.

Forventer skepsis

Alligevel forventer Martin Merrild, at der vil være landmænd, der vil reagere på det nye partnerskab med skepsis.

»Mange vil formentlig sige: Jamen, hvad med datasikkerheden, retsikkerheden, ejerskabet til data? Jeg siger, at det må vi håndtere undervejs. Landbrug & Fødevarer varetager ikke landmændenes interesser ved at sige nej til alting. Og kan vi undervejs ikke se noget i det, har vi mulighed for at stoppe«.

Esben Lunde tilføjer:

»Regeringen har enorm respekt for, at landmændenes data skal håndteres i fortrolighed. Ingen skal sidde med en oplevelse af, at det her bliver brugt imod ham«.

Det nye partnerskab vil i det første år gennemføre en række pilotprojekter, ligesom en række problemstillinger skal afklares.

Faktaboks

Der er fastsat tre resultatmål for Partnerskabets første år. I det første år:

1. Understøtter og følger partnerskabet myndighedernes gennemførelse af pilotprojekter vedrøren- de henholdsvis miljøregulering, støtteadministration og kontrol

2. Afdækker partnerskabet eventuelle yderligere pilotprojekter, for hvilke der udarbejdes business cases inkl. omkostninger og gevinster for erhverv såvel som myndigheder såvel som kritiske for- udsætninger relateret til evt. nye EU-(kontrol)hjemler

3. Anbefaler partnerskabet, hvordan det videre arbejde med præcisionslandbrug og smart regule- ring sikres størst mulig momentum, enten ved at videreføre partnerskabet eller i andet regi.

Sådan står der i regeringsgrundlaget

  • »I fremtidens præcisionslandbrug skal der ske en videreudvikling af produktionsformerne byggende på digitalisering, anvendelse af big data og andre teknologiske virkemidler, der bl.a. kan mindske forbruget af gødning og sprøjtemidler, hæve produktiviteten og forenkle samt effektivisere samspillet med myndighederne«.
  • For Partnerskabet gælder, (ikke del af regeringsgrundlaget) at der ikke inden for partnerskabet vil ske udlevering af specifikke data til myndighederne. Det vil i givet fald kun ske efter særskilt aftale med ejerne af de pågældende data.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle