L&F inviterer til online møde om 'utroværdigt' krav om tilbagebetaling af kompensation

Miljøstyrelsen er gået i gang med at kræve tilskud tilbage fra landmænd, der efter skriftlig aftale med myndigheder har afgivet jord til miljø- og klimaprojekter. L&F er stærkt kritisk og inviterer landmænd og konsulenter til onlinemøde om status og arbejdet med sagen. 

Landbrug & Fødevarer inviterer til online-møde den 3. oktober 2023 om status på tilbagebetaling af kompensation for at udtage § 3-arealer i forbindelse med klima- og naturprojekter under Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen. 

Det sker på baggrund af den aktuelle situation, hvor Miljøstyrelsen er begyndt at kræve næsten 10 millioner kroner tilbage fra landmænd, der har afgivet jord til natur- og klimaprojekter.

De foreløbige tilbagebetalingskrav viser i følge viceformand i Landbrug & Fødevarer Thor Gunnar Kofoed, og Carl Christian Pedersen, formand for Agri Nord, at landmændene kun kan beholde mellem tre til fem procent af den aftalte kompensation for restriktioner og ophør af dyrkning.

Dybt urimelige

Thor Gunnar Kofoed og Carl Christian Pedersen, formand for Agri Nord, har i et fælles indlæg i LandbrugsAvisen 16. september betegnet tilbagebetalingskravene som grundløse og dybt urimelige, og de stiller stort spørgsmålstegn ved den juridiske begrundelse, som Kammeradvokaten har givet, om, at tilbagebetalingskravet er nødvendigt af hensyn til EU-reglerne.

Viceformanden og Agri Nord-formanden advarer om, at tilliden til, at man kan stole på aftaler med myndighederne, er en helt afgørende forudsætning for, at landmænd ad frivilllighedens vej vil tage lavbundsjorde ud af drift i det omfang, der er målsætninger om.

- Det er en akut alvorlig opgave for de ansvarlige ministre, at en tilfældig juridisk rådgiver for staten ikke skal sætte hele denne del af den grønne omstilling totalt i stå på en åbenlys fejltolkning, skriver de to blandt andet i LandbrugsAvisen.

L&F holder online møde

Om baggrunden for online-mødet 3. oktober skriver L&F:

- Det blev i foråret meldt ud fra Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen, at en række lodsejere har fået udbetalt for høj kompensation i forbindelse med udtagningsprojekter, og at denne kompensation skal tilbagebetales. Tilbagebetalingskravet rammer landmænd, der har fået kompensation for udtagning af arealer, som er omfattet af bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens § 3.

- Der er tale om lodsejere, der har modtaget kompensation for 20-årig fastholdelse, i forbindelse med blandt andet vådområde – og lavbundsprojekter, og lodsejere som har lagt jord til ordningen vedr. sammenhængende natur i Natura 2000.  

- 'Overkompensationen' er ifølge myndighederne blandt andet opstået som følge af, at der er arealer, som har været underlagt § 3-beskyttelse, som har fået udbetalt en kompensation svarende til arealer i omdrift, hvilket man ikke vurderer er foreneligt. 

Helt uacceptabelt

- Landbrug & Fødevarer finder det helt uacceptabelt, at flere hundrede landmænd nu står til at skulle tilbagebetale beløb, som de har fået udbetalt ved at følge myndighedernes vejledning. Der er derfor fra L&F’s side igangsat en proces, hvor det det juridiske grundlag for tilbagebetalingskravet undersøges nærmere. 

- Sideløbende hermed er Miljøstyrelsen gået i gang med at sende høringsskrivelser ud til en række af de berørte lodsejere. 

- På denne baggrund inviterer Landbrug & Fødevarer interesserede medlemmer og konsulenter i landbrugets rådgivningstjeneste til at deltage i et online statusmøde om tilbagebetalingskravet:
Tirsdag den 3. oktober kl. 13.00 – 14.00.

På mødet vil medarbejdere fra L&F give en status på situationen og L&F’s arbejde med sagen. 

Tilmelding til mødet kan ske her:

Tilmelding til webmøde vedr. status for tilbagebetaling af kompensation for § 3 arealer (typeform.com)

hac

Faktaboks

Online møde tirsdag 3. oktober kl. 13.00 – 14.00.

  • På mødet tirsdag 3. oktober vil medarbejdere fra L&F give en status på situationen og L&F’s arbejde med sagen. 
  • Der er frist for tilmelding den 2. oktober 2023kl. 12.00.
  • Der vil blive udsendt et link til mødet efter tilmeldingsfristens udløb. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle