L&F: Kæmpe behov for udbygning af grøn gas

Lørdag præsenterede et politisk flertal i Folketinget to delaftaler, der fulgte i slipstrømmen på grøn skattereform fredag. Aftalerne indeholder blandt andet en fremrykning af en pulje til biogas.

Lørdag besluttede et politisk flertal at fremrykke en pulje til biogas og andre grønne gasser.

Og det er et vigtigt skridt på vejen til at sikre en øget forsyningssikkerhed og samtidig rykke på den grønne omstilling, lyder fra klimadirektør i Landbrug & Fødevarer, Niels Peter Nørring.

- Det er ligeledes godt, at der sideløbende er blevet nedsat et udvalg til at kigge på modeller, hvor biogas afgiftsfritages for CO2-afgift ved køb af oprindelsesgarantier, siger han.

Har kæmpet hårdt

Landbrug & Fødevarer har igennem forløbet argumentet hårdt for at få fremrykket puljerne til biogas og andre grønne gasser samt sikre en afgiftsrefusion for CO2-afgift ved biogas leveret gennem gasnettet og øget anvendelse af halm til biogasproduktion.

- Vi havde gerne set, at der var blevet taget et større skridt mod at sikre et 100 % grønt gassystem tidligere i lyset af den meget presserende gasforsyningskrise, der udfordrer særligt fødevareklyngens gasforbrugende virksomheder. Der skal lyde en kæmpe opfordring til partierne bag aftalen til at følge forsyningssituationen meget tæt og sikre fremrykning af yderligere puljer til fremme af produktionen af grøn gas, så forbrugerne af gas, herunder fødevareklyngen, ikke kommer til at stå uden gas, siger Niels Peter Nørring.

For udbygningen med mere grøn strøm er der ligeledes en masse gode elementer.

- Blandt andet solcellestrategien, der skal adressere de eksisterende barrierer for bl.a. vedvarende energi på lavbundsjorde, men også her ser vi nogle klare opmærksomhedspunkter. Det gælder ikke mindst de principper, der skal gøre sig gældende for selve projektudviklingen i de kommende energiparker, hvor det er vigtigt at få understreget, at nye projekter skal bæres igennem under frivillighed, siger Niels Peter Nørring.

 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle