L&F kan ikke genkende ny vandmiljø-alarm: Alt for tidligt at konkludere

I en artikel i Ingeniøren, idag, fredag, skriver avisen at, der er flere alger i fjordene, og vandet er blevet mere grumset. En analysefejl fik forskerne til at tro, at det ikke stod så slemt til med vores vandmiljø, men nu slår de, ifølge avisen, alarm.

"Det er første gang siden premieren på vandmiljøplanerne blev vedtaget for 31 år siden, at man kan konstatere at vandmiljøet har fået det værre, konkluderer professor Stiig Markager fra Aarhus Universitet i artiklen og siger:

"Tidligere var vi tilbageholdende med at råbe ‘ulven kommer’, fordi kvælstofmålingerne blev ved med at falde, så vi stadig kunne gøre os håb om forbedringer. Nu passer værdierne bedre sammen".

Men de udtalelser er Vand- og Naturpolitisk Chef i Landbrug & Fødevarer, Anders Panum Jensen, uforstående overfor.

"Det er alt for tidligt at konkludere noget endnu", siger han til Landbrugsavisen.dk.

Tilbage i april viste et rapportudkast fra Aarhus Universitet til den såkaldte NOVANA-rapport at der blev udledt mindre kvælstof til vandmiljøet i 2016 end året før.

"Men årene fra 2010 til 2014 kræver større analyser og det har den forrige Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Jensen, sat gang i. De resultater ventes først at være klar om et års tid, og derfor mener jeg, at det er useriøst at konkludere noget om kvælstofudledningen, på nuværende tidspunkt," siger Anders Panum Jensen.

Han kalder konklusionerne, rent gætværk.

"Tallene har været forkerte, men vi ved ikke i, hvilket omfang endnu. Derfor undrer det mig, at man kan konkludere noget, som de forskere, der arbejder med rapporten, ikke kan", siger Anders Panum Jensen.

Fjordene fortæller

Landbrugspakken forudsætter, at tilførslen af kvælstof falder år for år som følge af tiltag i de tidligere vandmiljøplaner, og fordi landmændene bliver bedre til at udnytte gødningen. Men ude fra fjordene fortæller lektor og forskningsleder Mogens Flindt, Syddansk Universitet, den modsatte historie til Ingeniøren. Hans forskningsgruppe er den mest aktive ude i selve vandmiljøet herhjemme:

"Vi har ikke set så dårlig miljøtilstand i de seneste ti år. Vi er proppet med skidtalger, makroalger i infame mængder, og det er lige meget, om vi ser på vandløb, søer eller det marine miljø", siger han.

Men det er svært at genkende det billede ud fra Novana-rapporten, mener Anders Panum Jensen.

Anders Panum Jensen bakkes, i Ingeniørens artikel, op af vicedirektør i Miljøstyrelsen, Mads Leth-Pedersen, der ikke tolker  de rapporter, som universitetet hidtil har skrevet, sådan, at de peger på en entydig forværring af vandmiljøet de seneste fem år, men fremhæver i stedet den evaluering af vandområdeplanerne fra 2015 til 2021, som skal finde sted senere.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle