L&F: Landbrugspakken skaber vækst i hele Danmark

Med den netop fremsatte vækstpakke for landbruget sikrer et flertal på Christiansborg mere end 6.000 danske arbejdspladser, påpeger Landbrug & Fødevarer, der roser muligheden for vækst i erhvervet og øget eksport.

Landbrugspakken, der blev færdigaftalt ved midnatstid, er vedtaget af de borgerlige partier og rummer over 20 konkrete forbedringer af danske landmænds produktionsvilkår. Dermed er grobunden for vækst i hele Danmark lagt, mener formand i Landbrug & Fødevarer Martin Merrild:
”Med fødevarepakken får danske fødevarevirksomheder bedre muligheder for at konkurrere på det internationale marked. Partierne bag aftalen signalerer helt tydeligt, at fødevareklyngen, der i forvejen er en af Danmarks største eksportsektorer, er en vigtig bidragyder til samfundet og får en endnu større betydning i fremtiden”, siger Martin Merrild.

Op mod hver femte arbejder i landbruget
I mange kommuner uden for de større byer er fødevareklyngen særdeles vigtig for beskæftigelsen. I visse kommuner er det op mod hver femte, der arbejder i landbruget, hos fødevarevirksomheder eller hos virksomheder, der leverer til fødevareproducenterne, påpeger Landbrug & Fødevarer.
”Danmark har brug for vækst og har efterhånden haft det i mange år. Med disse helt konkrete forbedringer af landmændene og fødevarevirksomhedernes vilkår kan vi holde hånden under tusindvis af familier og for den sags skyld det velfærdssamfund, som vi alle nyder godt af. Her taler vi primært om vækst i de områder, der har allerhårdest brug for det”, siger Martin Merrild.

En milepæl
Med landbrugspakkens mange initiativer venter Landbrug & Fødevarer at kunne øge eksporten af danske fødevarer med et milliardbeløb hvert år. Martin Merrild betegner da også pakken som en milepæl på vejen mod at sikre bedre vilkår for danske landmænd.
”Derfor havde vi gerne set, at et bredt flertal i Folketinget havde taget ansvar for pakken, der jo for alvor kan skubbe til væksten i hele Danmark. Men sådan skulle det desværre ikke være,” siger Martin Merrild.

Bedre vilkår for landmændene
Med aftalen gør politikerne op med en række danske særregler på miljøområdet. Regler, der i mange år har svækket Danmarks konkurrenceevne. Det gælder blandt andet reglen om, at danske landmænd ikke må give deres afgrøder så meget gødning, som stort set alle andre europæiske landmænd må.
”Vi skal selvfølgelig passe på vores miljø. Men vi skal gøre det ordentligt. Den hidtidige regulering har været meget dyr for Danmark og desværre ikke haft en særligt stor miljøeffekt. Derfor glæder det mig meget, at partierne bag aftalen har indset, at et intensivt landbrug sagtens kan drives bæredygtigt. Selvom vilkårene for danske landmænd bliver lettere med pakken, er de stadig underlagt mere restriktive regler end landmænd i andre EU-lande ”, siger Martin Merrild.

Landbrug &Fødevarer påpeger, at pakken lægger op til, at indsatsen for at skabe et godt vandmiljø skal tage udgangspunkt i de enkelte områders egenskaber og ikke som en generel regulering af alle landmænd. Dermed kan landmænd etablere målrettede miljøtiltag som minivådområder eller randzoner præcis der, hvor det giver mening for miljøet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle