L&F: Ny BNBO-plan er godt nyt

Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at kommunerne nu får handlepligt hvis man vurderer, at der er risiko ved sprøjtningen. Landes der ikke en frivillig aftale, så skal kommunen give påbud om stop for sprøjtning mod fuld og hel erstatning.

Regeringen har tirsdag præsenteret sin akut-plan for, hvordan det videre arbejde med at stoppe brug af pesticider i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skal forløbe.

Planen indebærer, at kommunerne nu får pligt til at handle omkring de BNBO-arealer, hvor der vurderes at være en risiko. Indgås der ikke en aftale om ikke at sprøjte, så skal kommunen give et påbud til lodsejerne.

Det skal så ske mod erstatning. Alle BNBO’er, hvor der er vurderet en risiko, skal være beskyttet i begyndelsen af 2025.

Og den plan får ros fra Landbrug & Fødevarer.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

- Det er meget positivt, at regeringen har lyttet til parterne i form af vandværker og landbruget, og nu giver kommunerne pligt til at handle. Vi har set i arbejdet med BNBO’erne de seneste år, at nogle kommuner desværre har været en flaskehals. Derfor er processen mange steder ikke kommet i mål, siger Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer. 

- I en række kommuner er der dog lavet et virkeligt godt stykke arbejde, hvor man er nået langt med de frivillige aftaler. Blandt andet i min egen hjemkommune, Bornholm, siger han. 

undgår generelt forbud

Ifølge aftlaen skal landets kommuner fra midten af 2024 forbyde brugen af sprøjtemidler ved drikkevandsboringer, hvis der er risiko for, at sprøjtemidlerne nedsiver. 

Men inden da kan man forsøge at realisere et forbud med frivillige aftaler, hvilket også L&F hele tiden har plæderet for er den rigtige fremgangsmåde.

- Vi har arbejdet for at realisere de frivillige aftaler. Så kan der tages lokale hensyn og aftalerne tilpasses de konkrete forhold. Det er uden tvivl den bedste model for alle involverede parter. Derfor er det også rigtigt at sætte yderligere skub i den proces, og vi er klar til at gå meget konstruktivt ind i arbejdet, siger Thor Gunnar Kofoed.

Med den nye plan undgås dermed det generelle landsdækkende forbud, som ifølge den politiske aftale ville være alternativet, hvis man ikke var kommet i mål ad frivillighedens vej.

Med et kommunalt påbud er der fuld erstatning for værditab, hvilket ikke vil være tilfældet med et nationalt forbud, der også ville ramme unødigt mange landbrug.

- Et generelt landsdækkende forbud ville være en dybt urimelig og meget lidt fleksibel måde at løse tingene på. Hvis staten skulle gennemføre med lovkrav og forbud, ville der i en ensartet kompensation ikke blive taget lokale hensyn som ved den frivillige aftale. BNBO-krav ville ikke gå væk, men kompensationen ville blive mindre end en fuld erstatning ved kommunalt påbud. Der er grund til at rose regeringen for at prioritere de lokale løsninger, siger Thor Gunnar Kofoed.

Landbrug & Fødevarer vurderer fortsat, at der ikke fagligt er påvist et generelt behov for at afskære lodsejerne fra at benytte pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder, lyder det.

/kold

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle