L&F om nyt klimaforslag: Pas på produktionen ikke rykker til udlandet

Topøkonomer har lavet et forslag til en klimareform, der skal sikre, at at Danmark reducerer sin udledning med 70 procent inden 2030. Positiv retning, men vær opmærksom på udflytning af virksomheder, fastslår L&F.

Nogle af Danmarks tungeste økonomer fra Kraka og Deloitte har sammen lavet et forslag til en ny klimareform.

Reformen skal sikre, at Danmark når i mål med klimaloven, som forpligter den til enhver tid siddende danske regering til at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 - sammenlignet med niveauet i 1990.

Klimaudspillet er det første og mest gennemarbejdede forslag til en samlet grøn reform i Danmark, og den overordnede positive nyhed er, at økonomerne konkluderer, at det ambitiøse mål er inden for rækkevidde.

Den glæde deler Landbrug og Fødevarer, men har enkelte bekymringer, blandt andet at skrappe klimakrav kan få danske virksomheder til at flytte til udlandet.

Det bærende forslag fra økonomerne er nemlig en høj afgift på CO2-udledningen, som skal sikre, at Danmark reducerer sit klimaaftryk billigst muligt, som økonomerne skriver i udspillet.

Helt konkret foreslår økonomerne en afgift på 1.250 kr. pr. ton udledte drivhusgasser.

"Det er positivt, at Kraka og Deloitte fastslår, at det er vigtigt at imødegå udflytning af virksomheder. I de næste ti år til 2030, og også de næste 30 år til 2050, er det ekstremt vigtigt, at vi sikrer stærke danske virksomheder, som både leverer positivt til klimadagsordenen og samfundsøkonomien", skriver Anne Lawaetz Arhnung, adm.direktør i Landbrug & Fødevarer i en skriftlig kommentar til klimaforslaget.

Undtagelser for landbruget

Økonomerne foreslår dog en særlig model for el-sektoren og landbruget.

Virksomheder inden for de to erhverv skal ifølge klimaudspillet have et fradrag på 80 procent deres historiske udledninger, som gradvist udfases.

Det skal ifølge økonomerne netop begrænse at virksomhederne flytter arbejdspladser ud af landet, og dermed at de danske reduktioner får globalt gennemslagskraft.

Derudover foreslår Kraka og Deloittes eksperter også en reduktion af energiafgifterne på eksempelvis el, naturgas og vand.

Hos L&F er der dog ikke uforbeholden ros til det forslag.

"Konkret foreslår KRAKA og Deloitte et reformudspil - en afgiftsreform med en høj ensartet afgift på CO2, et bundfradrag til energitunge virksomheder og landbrug samt en reduktion af energiafgifterne. I en lukket økonomi (osteklokke) kan en afgiftsreform give god mening, men i en global økonomi og global sammenhæng kan en afgiftsreform, som foreslået, føre til mindre global klimaeffekt og forringelse af den danske økonomi og velfærd", uddyber Anne Lawaetz Arhnung.

Hun frygter, at fradraget for landbruget ikke er nok til at holde arbejdspladserne i Danmark.

"En CO2-afgift [...] vil betyde, at produktionen i Danmark vil flytte til udlandet, hvor der vil være en produktion med en større CO2-udledning pr. produceret enhed, hvilket også de miljøøkonomiske vismænd har konkluderet i deres seneste rapport", skriver hun og fortsætter:

"En faldende landbrugsproduktion i Danmark som følge af en CO2-afgift vil få en negativ effekt på hele landbrugs- og fødevareklyngen, der ikke vil udvikle den teknologi og know how som andre i udlandet ellers ville købe".

Aftalen om den danske klimalov er blevet indgået af alle partier i Folketinget bortset fra Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle