L&F om stram slåningsfrist: Regnvejret skaber problemer

Efter ganske store nedbørsmængder, ikke mindst den seneste uges tid, snerper det til i dele af landet for at nå den snarlige slåningsfrist for brak- og græsarealer. Ifølge Landbrug & Fødevarer er det på høje tid at revurdere Danmarks snævre og ufleksible tolkning af EU-reglerne.

De store mængder regn betyder, at mange landmænd har svært ved at nå slåningsfristen for brak- og græsarealer den 15. september. Blandt andet den nordlige del af Jylland er hårdt ramt. Der er steder, hvor det er så vådt, at det er umuligt at færdes på arealerne.

Årlig slåning af græs- og brakarealer er en betingelse for at modtage landbrugsstøtte til arealerne. Landbrug & Fødevarer mener, at reglerne tolkes for snævert og ufleksibelt. Det fortæller Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion:

"I situationer som denne er der brug for lempeligere krav til hvilke aktiviteter, der skal være på arealet. Vi bør se på aktivitetskravet over en toårig periode, hvilket også stemmer helt overens med EU-lovgivningen, og så ville alt jo være i orden, hvis arealet slås til næste år," siger Torben Hansen.
 
Landbrug & Fødevarer foreslår over for Landbrugsstyrelsen, at reglerne vedrørende ”force majeure og usædvanlige omstændigheder” fortolkes rummeligt, og de foreslår ligeledes at udskyde slåningsfristen. Ifølge Torben Hansen kan sidstnævnte dog ikke stå alene:

Grebet af Fiat-feber : To mænd vil eje samtlige modeller af gamle Fiat-traktorerMaskiner 16. marts · 06:38

"Der er ingen garantier for, at det kan sikre de udfordrede landmænd. Vi kan jo risikere, at det varer længe, før man igen kan færdes på de ramte arealer. Og det må under ingen omstændigheder medføre en forsinkelse i udbetalingen af landbrugsstøtte."

"Landmænd, der uforskyldt er ramt af massive mængder regn, bør få mest mulig fleksibilitet inden for reglerne om force majeure og usædvanlige omstændigheder," udtaler Torben Hansen.
 

Faktaboks

Reglerne for EU’s landbrugspolitik stiller krav om, at der skal udføres landbrugsaktivitet på arealerne, for at de kan modtage landbrugsstøtte. Dette er i Danmark fortolket som et minimumskrav om årlig slåning af arealerne

Brakarealer skal slås mindst en gang i perioden 1. august til 15. september, og græsarealer skal slås mindst en gang i perioden 1. juni – 15. september. På græsarealerne kan slåning erstattes af afgræsning. Landbrug & Fødevarer mener, at reglerne tolkes for snævert og ufleksibelt, da EU-reglerne giver mulighed for at lave aktivitetskravet toårigt.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu