L&F om vismandsrapport: Skaf arbejdskraft og indfør egenkapitalfradrag

Landbrug & Fødevarer ser både tidsler og roser i ny vismandsrapport fra Det Økonomiske Råd, der udkom tirsdag.

Hver tredje virksomhed i fødevareindustrien vurderer, at mangel på arbejdskraft begrænser deres produktion.

Tendensen er den samme blandt landmændene, hvor omkring 40 pct. virksomhederne i landbruget enten ikke fik besat deres stilling eller har været nødsaget til at ansatte en person, der ikke havde de ønskede kvalifikationer.

Derfor opfordrer Landbrug & Fødevarer i en kommentar til den nye vismandsrapport fra Det Økonomiske Råd til, at politikerne handler nu, skriver L&F i en pressemeddelelse.

"Vores vurdering er, at der er betydelige flaskehalsproblemer på dele af det danske arbejdsmarked. Og med den usikkerhed, der er i Vismændenes fremskrivning af det fremtidige arbejdsudbud fra dansk og udenlandsk arbejdskraft, bør der handles nu, for det bliver ikke lettere at tiltrække arbejdskraften fremadrettet", siger Frank Øland, cheføkonom og områdedirektør i Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer opfordrer i den forbindelse politikerne til at udvide positivlisten, så også faglært arbejdskraft inden for mangelområder kan opnå arbejdstilladelse.

For hård beskatning

Vismændenes analyse af kapitalindkomstbeskatning viser, at investeringer i små og mellemstore virksomheder bliver beskattet for hårdt. Landbrug & Fødevarer bakker op om vismændenes forslag om at indføre et egenkapitalfradrag.

Landbrug & Fødevarer er enig i, at indførelse af et egenkapitalfradrag vil afhjælpe mange af problemerne med selskabsskatten. Landbrug & Fødevarer finder dog ingen grund til, at det kun skulle omfatte nyinvesteringer.

"Et egenkapitalfradrag vil medvirke til at udfolde det fulde investerings- og produktivitetspotentiale, der er i de mange små og mellemstore danske fødevarevirksomheder", siger Frank Øland.

Afgift hæmmer generationsskifte

Landbrug & Fødevarer deler ikke vismændenes synspunkt om, at bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder bør hæves.

Bo- og gaveafgiften gør det svært for familievirksomheder at foretage et generationsskifte - og særligt landbrugs- og fødevarevirksomheder rammes hårdt af dette, da mange af virksomhederne er familieejede.

Bo- og gaveafgiften er generelt en hindring for at foretage et generationsskifte og en fornuftig strukturudvikling. Det lægger en bremse på vækst, dynamik og nye arbejdspladser i landbrugs- og fødevareerhvervet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle