L&F: Opfølgende kontroller hos landmænd tager overhånd med nye regler

L&F kalder nye regler for genbesøg for "rigide" og vil lægge pres på Fødevarestyrelsen, melder organisationen.

Fødevarestyrelsen har indført nye regler på området for veterinærkontrol hos landmænd med kvæg og grise.

De nye regler betyder, at der nu konsekvent gennemføres to opfølgende kontrolbesøg efter en kontrol,
hvor der har været en sanktion.

Og det er simpelthen for meget, mener Landbrug & Fødevarer, der i en pressemeddelelse kalder det at "de nye regler bryder med princippet for proportionalitet, når myndighederne nu konsekvent vil gennemføre to opfølgende kontrolbesøg". 

"Det er ikke rimeligt, at landmanden skal pålægges to opfølgende besøg, hvis forholdene, der
udløste sanktionen, er bragt i orden ved det første besøg", lyder det fra Per Olsen, veterinærpolitisk chef i Landbrug & Fødevarer i meddelelsen.

"Der er tale om unødig brug af ressourcer hos både Fødevarestyrelsen og landmanden, når man konsekvent vil gennemføre to opfølgende besøg. Det giver simpelthen ikke mening, hvis forholdene er bragt i orden første gang", siger han.

Kontrolsystemet er et af flere elementer i sikringen af dyrevelfærd, men de nye regler bliver rigide, mener Per Olsen.

"Vi vil kraftigt opfordre Fødevarestyrelsen til at begrænse det nye kontrolkoncept til at omfatte situationer, hvor forholdene ikke er bragt i orden ved første besøg", siger han og fortsætter:

"Samtidig bør Fødevarestyrelsen foretage en konkret vurdering fra sag til sag, så de opfølgende kontrolbesøg tager udgangspunkt i sager, hvor der er reelle problemer fx med håndtering og omsorg af dyr. Et opfølgende kontrolbesøg er ude af proportioner, hvis der kun har været tale om små administrative afvigelser på papiret. Det bør ikke sende landmanden ud i unødvendige kontroller".

Landbrug & Fødevarer er selvfølgelig enig i, at de enkelte producenter skal overholde alle regler, skriver organisationen, men mener samtidig er det vigtigt at EU-rettens grundlæggende rettigheder om proportionalitet mellem overtrædelse og sanktion bør mane til besindighed.

I den kommende tid vil L&F derfor lægge pres på Fødevarestyrelsen, lyder det.

Opdateret den 2. marts klokken 16: Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra Fødevarestyrelsen.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle