L&F: Positivt at SF har fokus på frivillige aftaler om skovplantning

Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at SF i sit forslag om en skovfond, lægger vægt på samarbejde og frivillige aftaler med landmændene.

Det er meget positivt, at SF vil arbejde for frivillige aftaler med lodsejere om udtagning af jord for at nå klimamål, sådan som L&F har foreslået sammen med Danmarks Naturfredningsforening.

Det siger Anders Panum Jensen, viceområdedirektør i Landbrug & Fødevarer om det udspil, som SF tirsdag lancerede på deres sommergruppemøde, som partiet holder fra i dag.

Partiet vil i de kommende finanslovsforhandlinger blandt andet stille krav om, at der etableres en skovfond, som skal finansiere omlægningen af 200.000 hektar jord til skov inden for de næste fire år. 

"Det er en meget ambitiøs plan, som SF lægger frem. Vi mener, at vi med Danmarks Naturfredningsforening har sat et ambitiøst mål med 100.000 hektar, og vi oplever at det er en stor udfordring at få politikerne til at finde finansieringen til det. Så 200.000 hektar er nok overambitiøst, og der er også åbenlyse problemer med SF's forslag til finansiering, men lad os nu komme i gang", siger Anders Panum Jensen  

Han understreger, at det er vigtigt, at der bruges jordfordeling i processen, sådan som Danmarks Naturfredningsforening har foreslået, så landmænd der skal afstå arealer til natur kan få andet og bedre jord i bytte, som de kan dyrke.  

"Vigtigt for os i forhold til en så stor indsats er også, at de indsatser, der skal ske med udtagning af jord, bliver multifunktionelle. Det vil sige, at der ikke kun fokuseres på klimahensyn, men at man også får tilgodeset biodiversitetshensyn, miljømål og rekreative formål", siger Anders Panum Jensen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle