L&F roser regeringens klimaudspil: "Det er et afbalanceret første skridt"

Der er stor ros fra Landbrug & Fødevarer til regeringens klimapakke, både for de tiltag, som nåede med - og også for de der ikke nåede med alligevel.

Onsdag præsenterede regeringen sin klimahandlingsplan, der blandt andet kommer med penge til at hjælpe erhvervslivet med at omstille fra fossil olie- og gas i deres produktion med grøn strøm og grøn gas, bl.a. biogas.

Planen modtager ros fra Landbrug & Fødevarer, for planen spiller nemlig godt sammen med organisationens mål om at være klimaneutral i 2050. Sådan lyder det fra adm. direktør Anne Arhnung.

”Med den nye situation med Covid19 er det vigtigere end nogen sinde, at klimaindsatsen i Danmark fremmer både vækst og den grønne omstilling. Derfor er vi glade for, at regeringen nu fremlægger et afbalanceret første skridt på denne vej”, siger hun.

Hun ser mange positive takter i regeringens forslag. For eksempel tiltag til at fremme udnyttelsen af grøn overskudsvarme, fortsat udbygning af biogas, flere penge til effektivisering og grøn omstilling af fødevareerhvervet, og penge til power to x og CSS til at lagre kulstof og en frisættelse af genanvendeligheden. ”Det er alle vigtige tiltag, som skal sikre, at vi kommer et godt skridt på vejen”, siger Anne Arhnung.

Ros går der også ud til klimaministeren for at undlade at indføre en CO2-afgift, som der ellers har været store ønsker om.

"Grøn omstilling skal gå hånd i hånd med vækst og beskæftigelse. Derfor vil vi gerne rose klimaministeren for at afvise indførelse af en klimaafgift. Vi skal bruge den grønne omstilling til at udvikle det danske erhvervsliv – ikke afvikle", udtaler Anne Arhnung.  

Sæt ind på lavbundsarealer

Også Landbrug & Fødevarer og fødevareerhvervet generelt arbejder på målsætningen om en 70 pct. reduktion af Danmarks udledning af drivhusgasser i 2030 ift. niveauet i 1990. Her savner Anne Arhnung dog blandt andet at få sat gang i udtagningen af lavbundsarealer.

"Der er annonceret flere tiltag efter sommer for at nå 70 pct.-målsætningen. Det er bl.a. vigtigt, at vi får sat gang i udtagningen af lavbundsarealer og får sat flere penge af til teknologiordninger til renovering og etablering af ny teknologi i stalde", skriver direktøren.

Husk de globale konsekvenser

Direktøren gør dog også opmærksom på, at man i forbindelse med klimaplanen også bør kigge på de globale effekter.

"Og så er det vigtigt at huske, at klimaudfordringen ikke stopper ved den danske grænse. Derfor bør man også kigge på de globale effekter ved alle forslag. Et stop for import af affald til forbrænding vil naturligvis reducere den nationale udledning, men kan føre til øget global udledning", siger Anne Arhnung. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle