L&F roser transportaftale

Folketinget giver 161 milliarder til brede veje og nye jernbaner

Der skal bygges en tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg, og der skal investeres flere penge i eksisterende motorveje nær hovedstaden, på Fyn og i Jylland.

Det er blandt punkterne i en ny infrastrukturaftale, der er blevet fremlagt mandag formiddag i Finansministeriets gård.

Et samlet Folketing står bag aftalen.

"Vi har i dag vedtaget en historisk bred og ambitiøs plan på 160 milliarder kroner for Danmarks infrastruktur, så færre danskere i fremtiden skal opleve kø og ventetid", siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Og den nye aftale falder i god jord hos Landbrug &Fødevarer.

"Landbrug & Fødevarer vil gerne rose den meget brede politiske aftale der fokuserer på infrastruktur, som binder landet sammen og afhjælper trængsel. Danskernes muligheder bør ikke være afhængige af deres postnummer, og vores eksport kræver et velfungerende motorvejsnet. Derfor er det vigtigt at investere i sammenhængskraften fra kyst til kyst mellem land og by" siger direktør Flemming Nør- Pedersen og fortsætter:

"Hver tredje kørte kilometer med lastbil i Danmark transporterer varer, der er relateret til det danske fødevareerhverv. Derfor har et effektivt transportsystem stor betydning for fødevareerhvervets konkurrenceevne. Det er afgørende, at hjulene bliver holdt i gang – både i faktisk og i overført betydning".

Han mener, det er særligt positivt, at der er afsat midler til en ny Midtjysk motorvej, men også investeringer i udvidelserne af E45, E20 Syd om Odense, den øgede kapacitet på Rute 15 mellem Herning og Ringkøbing samt en udvidelse af Ring 4 som er meget påkrævede.

"Aftalen afsætter også en pulje til udrulning af drivmiddelinfrastruktur for den tunge vejtransport, hvilket er nødvendigt for at tungtransporten kan indfri det høje danske ambitionsniveau. Det er også positivt, at havneinfrastrukturen prioriteres, da investeringer i havneterminaler sikrer hurtigere opkobling til vejnettet", siger Flemming Nør- Pedersen.

64 milliarder til vejnettet

I aftalen bliver der fremlagt projekter for omkring 161 milliarder kroner over de næste 14 år inden for kollektiv trafik, veje og støjværn.

Ifølge Finansministeriet bliver der brugt mere end 86 milliarder kroner på kollektiv trafik, heraf godt halvdelen til nye investeringer såsom nye letbaneløsninger og metrolignende S-togsdrift i København.

Cirka 64 milliarder kroner er dedikeret anlæg af veje, så trængselsudfordringer kan løses.

Blandt andet afsættes der penge til at udvide motorvejen E45 mellem Aarhus N og Kolding, ligesom E20 Fynske Motorvej syd om Odense og Ring 4 ved København udvides.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle