L&F søger dispensation for dato-regel om gødning

Landbrug & Fødevarer søger i dag om fristforlængelse for udbringning af fast husdyrgødning.

Det er ikke tilladt at bringe fast husdyrgødning up på markerne fra 15. november til 1. februar. Det er et problem i år, fordi landmændene i år har svært ved at nå det grundet ustabilt vejr.

Landbrug & Fødevarer har derfor i dag sendt et brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen for at for en fristforlængelse til at bringe fast gødning ud.

Det er den meget våde sommer og sensommer, der giver særdeles vanskelige vilkår for efterårsarbejdet i markerne. Våde marker har mange steder gjort det umuligt at udbringe husdyrgødning. Med de seneste ugers stabilisering af vejret og udsigt til moderate nedbørsmængder de næste dage, lysner situationen dog vejrmæssigt for landmændene.

Datotyranni

Landbrug & Fødevarer har flere gange gjort opmærksom på, at husdyrgødningsbekendtgørelsens detaljerede datofrister for udbringning af fast husdyrgødning er stærkt problematisk og strider mod den faglige viden om, hvordan kvælstofudnyttelsen maksimeres, og miljøbelastningen minimeres.

Australiens mælkeproduktion får ny lussingKvæg 7. december · 08:59

»Vi mener, at en fristforlængelse for udbringning af fast husdyrgødning kan ske uden miljømæssige betænkeligheder, da udnyttelsen af kvælstoffet stiger, jo senere gødningen udbringes«, siger viceformand Lars Hvidtfeldt.

Møde med styrelse

I morgen har L&F møde med Miljøstyrelsen, hvor vi skal drøfte nitratdirektivet, som er baggrunden for lukkeperioderne.

L&F har tidligere på efteråret søgt om fristforlængelse til at udbringe flydende husdyrgødning. Det må ikke spredes på markerne fra 1. oktober til 1. februar. I nedbørsrige år dog fra 15. oktober. Men den automatiske fristforlængelse har ikke slået til i år.

»Det er stærkt frustrerende og problematisk for de landmænd, der på grund af vejret var forhindrede i at udbringe gylle inden 15. oktober. Vi skal derfor anmode om, at der fremadrettet findes en løsning på denne problemstilling også i de tilfælde, hvor de rigtige vejrforhold indfandt sig på den forkerte side af en kalendersat skæringsdato«, skriver Lars Hvidtfeldt til ministeren.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu