L&F slæber klagenævn i retten i sag om sprøjteforbud

Landbrug & Fødevarer er rystede over kommunes faglige vurdering og indbringer sag mod Miljø- og Fødevareklagenævnet for retten.

Der er tale om ringe faglighed bag det sprøjteforbud, som en række landmænd omkring Beder i Aarhus Kommune er blevet ramt af.

Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at organisationen nu har valgt at indbringe en sag mod Miljø- og Fødevareklagenævnet for retten.

I L&F er man uforstående over, at nævnet har anerkendt et sprøjteforbud fra kommunen, der ifølge L&Fs jurister og faglige eksperter er vedtaget på et forkert grundlag, da det ikke er dokumenteret at der skulle være en særlig risiko ved brug af ellers godkendte sprøjtemidler på netop de arealer.

finder sig ikke i at blive tromlet

Derfor indbringer L&F på vegne af ni lodsejere nu afgørelsen for retten.
 
"Det er helt normalt, at landmænd rundt om i landet bliver enige med både kommuner og vandværker om at finde en god løsning, hvis der er et ønske om fx sprøjtefri zoner. Samarbejde bakker vi op om. Men vi vil ikke finde os i at kommunerne bare ruller hen over landmanden med krav uden at vurdere, om der er andre mindre indgribende løsninger", siger Martin Merrild, formand i Landbrug & Fødevarer.

Aarhus Kommunes argument for et total sprøjteforbud uden tidsbegrænsning er ifølge L&F for vidtgående, fordi der ikke kan sættes lighedstegn mellem den måde, man arbejdede på i landbruget tidligere og så i dag, hvor de godkendte midler er underlagt den skrappeste godkendelse.

"Der skal være tillid til, at statens godkendelse af sprøjtemidler er i orden, og nutidens godkendte midler ingen risiko udgør for drikkevandet. Det bør kommunerne også have tillid til.  Ellers bliver det regulering på frygt og følelser i stedet for faglighed", siger Martin Merrild. 

erstatning er for lille

Samtidig med at Landbrug & Fødevarer stævner klagenævnet, støtter man også medlemmerne i Taksationskommissionen, der skal behandle kommunens erstatningsudmåling.

L&F er af den opfattelse, at Aarhus Kommune har valgt en alt for lille erstatning til de berørte landmænd.

"Vi tager gerne drøftelsen med stat og kommuner om at bruge den jord landmændene dyrker til andre formål. Eksempelvis har vi sammen med Danmarks Naturfredningsforening foreslået at tage mange tusinde hektar jord ud. Men det skal gøres med fagligheden i orden, og landmanden skal have fuld erstatning for den jord, han har købt til markedspris og ikke bare blive tromlet af en kommune", siger Martin Merrild.

Faktaboks

Om Beder-sagen

  • Aarhus Kommune har vedtaget at gøre 625 hektar jord sprøjtefrit 
  • Landbrug & Fødevarer repræsenterer i sagen ni landmænd, der samlet tegner sig for omkring 100 hektar jord i det berørte område

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle